bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine federalno ministarstvo prostornog uređenja

Dodjela ugovora - BEEP-P143580-NCB-45-W-16-FBIH

Dodjela ugovora

 
Naziv projekta: Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP)
Država: Bosna i Hercegovina
Broj projekta: P143580
 
Referentni broj ponude/ugovora: BEEP-P143580-NCB-45-W-16-FBIH
Obim ugovora: Izvođenja radova za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu O.Š. “Gazi Ferhad-beg” br. BEEP-P143580-NCB-45-W-16-FBIH
 
Trajanje ugovora: 3 (tri) mjeseca od datuma uvođenja u posao.
 
Evaluacijska valuta: KM
 
Izabrani ponuđač
 
Ime: „ĆOSIĆPROMEX“ doo Usora
Adresa: Žabljak bb, 74230 Usora
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 285.466,96 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 285.466,96 sa PDV-om
 
 
Evaluirani ponuđači
 
Ime: „ĆOSIĆPROMEX “ doo Usora
Adresa: Žabljak bb, 74230 Usora
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 285.466,96 sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 285.466,96 sa PDV-om
 
Ime: "ITC ZENICA” doo Zenica
Adresa: Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica
Cijena ponude na otvaranju ponuda: 290.114,45 KM sa PDV-om
Cijena ponude nakon evalucije (u evaluacijskoj valuti): 290.114,45
 KM sa PDV-om
 
Odbijeni ponuđač:n/a