Planirajmo
našu
budućnost

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Novosti
Priopćenje za javnost PDF Ispis E-mail

 

Dana 01.07.2015. godine u Ministarstvu prostornog uređenja FBiH održan je radni sastanak na kojemu je direktor RMU „Banovići" d.d. Banovići dr.sci Munever Čergić upoznao Ministra Josipa Martića sa  aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje Termoelektrane Banovići, a na osnovu prethodno urađenog elaborata "osnovni koncept dugoročnog razvoja RMU "Banovići".

Predviđena instalirana snaga termoelektrane iznosi 350 MW, a ukupna godišnja proizvodnja 2. 047, 5 GWh. TE će se snabdijevati sa ugljem iz rudnika "Banovići".

Ekonomska opravdanost cijelog projekta nesumnjivo je dokazana predfizibiliti studijom u godišnjem iznosu za Rudnik i Termoelektranu od prosječno 31,2 miliona eura. Ekonomska evolucija ogleda se u dva karaktera: proširenje kapaciteta Rudnika i izgradnju Termoelektrane. Termoelektrana će zadovoljit sve smjernice EU iz oblasti ekologije.

Sudionici sastanka su se složili da je potrebno otkloniti prepreke u postupcima ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola i dati preporuke za otklanjanje istih, uključivo aktivmo učešće Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona i  Federalnog ministarstva prostornog uređenja  u skladu sa  zakonskim okvirom i njegovom primjenom na terenu.

Ministar Martić je dao punu potporu projektu naglasivši kako je prema Odluci Vlade FBiH izgradnja TE Banovići ušla je u plan izgradnje energetskih objekata za period 2010./2018. godine. a što će povećati energetsku učinkovitosti gospodarstva i otvoriti izuzetno značajan investicijski ciklus.

Početak izgradnje planiran je 2016. godine, a završetak radova tokom 2019. godine.

 

 

 
Memorandum o razumijevanju PDF Ispis E-mail

 

Savezna Republika Njemačka i Bosna i Hercegovina su u aprilu 2013. godine  potpisale bilateralni sporazum u domenu energetske efikasnosti. U okviru ovog  bilateralnog sporazuma Njemačka organizacija  za međunarodnu saradnju u ime  BMZ-a pruža tehničku podršku Bosni i Hercegovini. 

Martić, Jarczynski

Dana 01.07.2015. godine, ministar Josip Martić i Lutz Jarczynski (GIZ) potpisali su Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i GIZ-a  za realizaciju  projekta „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH".

 

Predmet Memoranduma je realizacija projekta „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH" koji se ogleda u  saradnji između GIZ-a i Vlade Federacije BiH, koju zastupaju Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, s ciljem pružanja tehničke pomoći i stvaranja neophodnih alata za unapređenje okvira energetske efikasnosti u Federaciji BiH.

 

Tehnička pomoć resornim institucijama se ogleda u slijedećem:

  1. Podrška uspostavljanju institucionalne strukture za energetsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine - pružatelji usluga i multiplikatori;
  2. Razvoj instrumenata i usluga za provođenje mjera energetske efikasnosti;
  3. Unapređenje i uspostavljanje pravnog okvira za energetsku efikasnost;
  4. Mreža za politički i tehnički dijalog - Planiranje energetske efikasnosti na kantonalnom nivou.

 
Aktivnosti na rekonstrukciji nasipa PDF Ispis E-mail

 

Priopćenje za javnost

U cilju realizacije aktivnosti na rekonstrukciji nasipa koji se nalaze na području Posavske županije, a koji  čine sistem obrane od poplava poplavnih područja Odžačka Posavina i Srednja Posavina Ministar Prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić dana 12.05.2015. godine posjetit će Posavsku županiju, gdje će u općini Odžak,  sa Predsjednikom Vlade gosp. Marijanom Klaićem i načelnicima općina Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac  konkretizirati nadležnosti i procedure izdavanja potrebnih urbanističkih suglasnosti i građevinskih dozvola, kako ne bi došlo do zastoja u realizaciji financijskih sredstava osiguranih za rekonstrukciju nasipa u Županiji Posavskoj, kao i ostale aktivnosti na realizaciji ovoga projekta.

Konkretno se radi o rekonstrukciji dionice  nasipa od stacionaže km 0+000 do stacionaže km 3+000 i obuhvata lokaliteta Prud kao i ostalih dionica nasipa.

Pored predstavnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja na sastanak su pozvani i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje rijeke Save.

 
Energy Investment Activity PDF Ispis E-mail

 

Priopćenje za javnost

Vezano za  aktivnosti na projektu USAID-a, Investiranje u sektoru energije (USAID Energy Investment Activity) dana 06.05.2015. godine u Ministarstvu prostornog uređenja FBiH održan je sastanak na kojemu je Direktor projekta gosp. Ognjen Marković upoznao Ministra Josipa Martića sa značajem projekta.
Energy Investment ActivitySudionici sastanka su se složili da je potrebno otkloniti prepreke u postupcima ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola i dati preporuke za otklanjanje istih
kako bi se  domaćim i inozemnim investitorima skratio investicijski ciklus, a što će za posljedicu imati povećanje energetske učinkovitosti gospodarstva i lokalnih zajednica.

Također se razgovaralo i o energetskim projektima od zajedničkog interesa Europske unije i obvezama nadležnih tijela vlasti za uspješnu realizaciju istih.

Ministar Martić je dao punu potporu projektu naglasivši kako je potrebno smanjiti prepreke za investiranje od postupka planiranja do uporabne dozvole, za što je potrebno harmonizirati propise i fokusirati se na zakonski okvir i njegovu primjenu na terenu.

  

 
Intervju za televiziju N1 PDF Ispis E-mail

 

(Intervju za televiziju N1 - 29.04.2015.)

Martić za N1: Radimo na pronalasku nafte u FBiH

''Prije 15 dana sam preuzeo dužnost. Na početku moram reći da nisam zadovoljan proračunom, i koji smo morali usvojiti onakvim kakav jeste. Nismo imali vremena ni za kakve zahvate, a nezadovoljstvo proračunom moram da istaknem'', kazao je.  

Predviđeno razdoblje u kojem se priprema, izrađuje i donosi Prostorni plan Federacije je 2008. – 2028, da li je ovo predug period za planski dokument na nivou entitetn, upitran je Martić u jutarnjem programu.

''Dugo traje ovaj period, to je istina. Osnovni razlog je što nije bio pripremljen kako treba. Nisu se poštovale ustavne nadležnosti''.

Prostorni plan Federacije, odnosno Strategija prostoronog uređenja FBiH treba odrediti dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim ekonomskim, društvenim i historijskim razvojem od značaja za FBiH. Koje ciljeve?

''Ne možemo posebno izuzeti niti jedan segment koji je naveden u pitanju. Krucijalno je riješiti autoceste i koridor 5C'', riječi su Martića.
Intervju za televiziju N1 - 29.04.2015.Istakao je i da ne zna dokle su došle te aktivnosti kod istaživanja postojanja zaliha nafte i plina u Bosni i Hercegovini. . Kazao je da to vodi Federalno minstarstvo industrije i rudarstva. Dodao je da je potrebno napraviti studije i vidjeti da li BiH ima zalihe nafte, što bi doprinijelo sveukupnom blagostanju.

Martić se dotakao i prošlogišnjih poplava, te odgovorio na pitanje dokle je došla sanacija i eventualno sprječavanje mogućeg ponovljenog scenarija: ''Prošla godina bila je ekstremna, i nadam se da se neće ponoviti u narednih 100 godina. Potrebno je istražiti uzroke. Štetu je lakše nadoknaditi, nego sanirati klizišta. Teško da će ko staviti potpis na to. Znamo da su napravljeni projekti za izgradnju novih kuća, na mjestima zahvaćenim prošlogodišnjim poplavama, i u narednom periodu ćemo još raditi na tom'', kazao je ministar u Novom danu.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 68
FMPU