Shaping
our
future

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Novosti
Ugovori za hitnu sanaciju klizišta PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

 

Informacija

            U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o odobravanju izdavanja sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.g. Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za hitnu sanaciju klizišta na područjima pogođenim elementarnim nepogodama danas je u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja upriličeno potpisivanje Ugovora za hitne sanaciju klizišta sa načelnicima općina Vareš, Zenica i Čelić.

 

 27062014.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvalnica

 
Posjeta Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

 

U posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde danas (29.05.2014. godine) je boravila delegacija Vlade Federacije BiH, predvođena ministrima okoliša i turizma, odnosno prostornog uređenja, Brankom Đurić i Desnicom Radivojevićem.

Teme sastanka sa premijerom BPK Goražde Emirom Fraštom i članovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bile su sanacija postojećih i izgradnja sanitarne deponije, unaprjeđenje energetske efikasnosti, te razmjena informacija o izradi prostornih planova Federacije i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Do njihovog konačnog donošenja biće potrebna dodatna usaglašavanja, obzirom da još ne postoji koncenzus oko izgradnje HE Ustikolina, naglašeno je ovom prilikom.

 

“Nismo se još mogli konkretno dogovoriti, ali ćemo kroz jedan plan posebnih obilježja za Federaciju usaglasiti to i ono što bude interes za ovaj kanton, mislim, da ćemo to i prihvatiti”- kazao je federalni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević. On je naglasio da je za energetsku efikasnost i nacionalne spomenike na prostoru BPK Goražde, za vrijeme njegovog mandata, ministarstvo na čijem je čelu izdvojilo oko 450.000 KM. 

“Razgovarali smo o općinskoj deponiji u Goraždu i budućem regionalnom centru za uklanjanje otpada za prostor dva entiteta, ali pošto to ne ide odlučili smo, jer naša je velika želja da to bude da za mjesec dana kad nam budu došli predstavnici Svjetske banke, da kažemo da se to radi za ove tri općine u kantonu Goražde. Pošto je to već zacrtano u Prostornom planu, mi ćemo nastojati da to odradimo sa Svjetskom bankom, a vjerovatno će se nekada i drugi entitet priključiti tome .
Što se tiče općinske deponije, općina treba da pošalje Plan prilagođavanja upravljanja otpadom. Po objavljenim javnim pozivima krajnji rok za prilagođavanje deponija, onako kako je to okolišno prihvatljivo, bio je 31.12.2012. godine. Dvije općine u ovom kantonu su to uradile, a općina Goražde nije, ali mi se nadamo da ćemo to dobiti da se sanira ta deponija i da idemo na regionalnu, da se to uradi za Goražde, jer je to ovaj kanton zaslužio”- kazala je federalna ministrica za okoliš i turizam Branka Đurić.

Ministrica za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Biljana Simić istakla je spremnost Vlade BPK-a da sufinansira izradu  planova upravljanja otpadom u općinama koje to još nisu uradile, a koje su preduslov za povlačenje sredstava za sanaciju postojećih deponija. Ona je  takođe kazala da je današnja posjeta federalnih ministara potvrda  uspješne saradnje koju Ministarstvo za urbanizam i prostorno uređenje ima sa federalnim ministarstvima prostornog uređenja i zaštite okoliša i turizma.

” Što se tiče energetske afikasnosti, razgovarali smo i o tome i tu su već uložena neka sredstva. Finansiralo se energetsko utopljavanje dviju škola i Doma zdravlja. Sada je aktuelan projekat utopljavanja dvije najveće zgrade u Goraždu, oni su voljni pomoći i vidjet ćemo koliko će to biti moguće.
Takođe su ponudili pomoć u sanaciji puta Osanica-Ilovača, tako da se nadam daljoj uspješnoj saradnji”- riječi su ministrice Simić.

Na današnjem sastanku razgovarano je takođe i o infrastrukturnim projektima, putnoj infrastrukturi od značaja za kanton, u smislu povezivanja sa turističkim objektima i planinarskim domom na Rudoj Glavi.

Federalni ministri, pored redovnih projekata za ovu godinu namijenjenih Bosansko-podrinjskom kantonu, obećali su, takođe, pomoć oko obezbjeđenja sredstava za sanaciju puta Ilovača-Osanica, te pomoć u obezbjeđenju redovnih grant sredstava ovom kantonu.

Prilikom boravka u Goraždu, ministri su posjetili i firmu UNIS “Ginex”, koja zajedno sa ostalim firmama na lokalitetu bivše “Pobjede”, zahvaljujući sredstvima federalnog Ministarstva za okoliš i turizam, uspješno realizuje Projekt rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda.

Ministri su sa domaćinima obišli i lokalitet privremene deponije otpada na lokalitetu Šišeta u općini Goražde, te se uvjerili da je situacija sa odlaganjem otpada na području ove općine više nego kritična, te da pod hitno treba obezbijediti uslove za realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije na području BPK Goražde.

” Opet smo dovedeni u situaciju da tražimo odlaganja rješavanja problema, tako ćemo i mi biti voljni da to odgodimo, ali u svakom slučaju insistiramo na tome da se ide ka korištenju sredstava iz dostupnih fondova, pravljenju sanitarne deponije. Problem je oko dobivanja garancije za taj kredit i mislim da to možemo riješiti kroz zajedničko garantiranje općina i da bi to otprilike bilo najbolje i najbrže rješenje. Sredstva su već nadomak, operativna. Da ne govorim da bi ta deponija bila jedina u regiji, ona bi sama sebe favorizovala i bila deponija za gradove koji nemaju deponiju, od Foče do Višegrada, pa i šire. Tako bi imala tržišnu vrijednost i mogla biti isplativa” naglasio je premijer BPK Goražde Emir Frašto .

Federalni ministri Branka Đurić i Desnica Radivojević danas su posjetili i spomen obilježje  Rorovi, gdje su se upoznali sa istorijskim činjenicama o herojskoj odbrani Goražda.

 
Okrugli sto - RP Blagaj PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

O  B  A  V  J E  Š  T  E  N J  E

 

O ORGANIZOVANJU OKRUGLOG STOLA NA TEMU : 

 

PRIPREMA I  IZRADA PREDNACRTA REGULACIONOG PLANA

 HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA BLAGAJ 

 

U skladu sa Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj i Programom uključenja javnosti u proces pripreme i izrade planskog dokumenta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao Nosilac pripreme planskog dokumenta, ovim putem :

 

Obavještava javnost da će se OKRUGLI STO na temu : Priprema i izrada Prednacrta Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period 2011. do 2021. godina održati u četvrtak, 27.02.2014. godine u 13,00 sati u Sali Doma kulture u Blagaju.

 

Ovim putem pozivamo predstavnike lokalne zajednice, sve zainteresovane građene, udruženja građana, javne i državne institucije, pravna i fizička lica, političke organizacije i sve druge zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće na okruglom stolu i dostave pismene prijedloge i sugestije na radnu verziju Prednacrta Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine, koju će na okruglom stolu prezentovati predstavnici Instituta za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka kao Nosioci izrade plana.

 

                                                                                            

                                                                                                MINISTAR       

                                                                                    mr.sci. Desnica Radivojević
 
Promjena depozitnog računa PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

OBAVJEŠTENJE!!!

Poštovani,

 

Depozitni račun Budžeta Federacije BOSNE I HERCEGOVINE je promijenjen.

 

Novi broj depozitnog računa Budžeta Federacije BOSNE I HERCEGOVINE na koji

možete vršiti uplate je: 102 050 000 010 66 98 kod Union Banke DD Sarajevo.

14.02.2014.

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

 
Uvid u Nacrt RP Počitelj PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

Broj : 02-23-1-262/13      EDž

Sarajevo, 11.12.2013.godine

 

O  B  A  V  J E  Š  T  E  N J  E

 

O JAVNOJ RASPRAVI  I  IZLAGANJU  NA  UVID  NACRT 

REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA POČITELJ ZA PERIOD

OD 2008. DO 2018. GODINE "

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine, izrađen od strane nosioca izrade plana : ECO-PLAN d.o.o.Mostar.

Zaključkom je  zadužen predlagač, Federalno ministarstvo prostornog uređenja kao nosioca pripreme plana da organizuje i provede Javnu raspravu u trajanju od šezdeset (60)  dana, u koju će biti uključena i lokalna zajednica.

Obavještavamo javnost da će se Javna rasprava organizovati u vremenskom periodu od ponedeljka 16.12.2013. do četvrtka 13.02.2014. godine.

Javni uvid u Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine (grafički i tekstualni dio), može se izvršiti u :                        

                            - u prostorijama općine Čapljina

                            - u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja

                            - kod Predsjednika mjesne zajednice Počitelj-Hotanj, Mije Vukančića

Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine, može se pogledati na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja www.fmpu.gov.ba .

Federalno ministarstvo prostornog uređenja izvršiti će javno izlaganje tematskih karata u prostorijama „Likovne kolonije" u Počitelju, dana 08.01.2014. godine u 11,00 sati uz prezentaciju eksperata izrađivača planskog dokumenta.

Javna prezentacija i rasprava, održaće se 09.01.2014. godine sa početkomu 13,00 sati u Sali općinskog vijeća Čapljina (Zgrada MUP-a) u Čapljini.

Ovim putem pozivamo predstavnike lokalne zajednice, sve zainteresovane građene, udruženja građana, javne i državne institucije, pravna i fizička lica, političke organizacije i sve druge zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće u Javnoj raspravi i dostave pismene prijedloge i sugestije na Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine.

Sve sugestije i prijedloge sa obrazloženjem na Nacrt plana, zainteresovani mogu predati svakim radnim danom na protokol Općine Čapljina, uz naznaku imena i prezimena i svoje adrese. Isto se može uraditi direktno ili putem Predsjednikaa mjesne zajednice Počitelj-Hotonj, dostavljanjem pisanih prijedloga i sugestija na protokol Nosioca pripreme planskog dokumenta, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, adresa ul. Marka Marulića broj 2, 71000 Sarajevo. 

                                                                                             

                                                                                                       MINISTAR

                                                                                        Mr.Sci. Desnica Radivojević

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 66
Development & Design by FMPU & UPNT