Planirajmo
našu
budućnost

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Novosti
Javni oglas PDF Ispis E-mail

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05), te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:05-02-1182/12-12 od 2.7.2013.godine, Federalni ministar prostornog uređenja,          o b j a v l j u j e

 

                                                           JAVNI OGLAS

 

                                     o prijemu u radni odnos  namještenika

 

            Viši referent-operater,        1 izvršilac

 

            Pored općih uvjeta utvrđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Fedraciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin Bosne i Hercegovine , da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, te da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 

SSS- birotehnička, gimnazija ili tehnička škola, položen stručni ispit i najmanje deset mjeseci radnog iskustva i poznavanje rada na računaru.

 

Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti

Grupa poslova: operativno-tehnički

Složenost poslova: djelomično složeni

Status izvršitelja: namještenik

Pozicija radnog mjesta : viši referent.

 

Potrebna dokumentacija:

 

-          svjedočanstvo o vrsti i stepenu školske spreme

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-          uvjerenje o stečenom radnom iskustvu,

-          uvjerenje o državljanstvu

-          rodni list

-          ljekarsko uvjerenje

-          izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava BiH

-          izjava da osoba u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou .

 

Javni oglas ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja oglasa u najmanje tri različita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

 

            Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom (orginal ili ovjerena fotokopija) dostavit na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog ureeđenja

Sarajevo, Marka Marulića broj 2  , sa naznakom: za javni oglas

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

MINISTAR

Josip Martić

 

 
Odobrenje za građenje autoceste na poddionici Klopče – Donja Gračanica PDF Ispis E-mail

 

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić potpisao je odobrenje za građenje za radove na izgradnji poddionice Drivuša – Donja Gračanica u sklopu autoceste na koridoru Vc, i to za fazu 2 Klopče – Donja Gračanica, s pratećim objektima, te su na taj način stvoreni svi preduslovi za izgradnju novih 6,32 km autoceste na ovom koridoru.

 

  - Izdavanjem ovog odobrenja za građenje otklonjene su i posljednje administrativne prepreke na daljnjoj izgradnji ove značajne dionice na Koridoru Vc. Riječ o jednoj od najzahtjevnijih dionica sa više mostova, vijadukta i potputnjaka, ali su naši graditelji već dokazali da su spremni i za najveće izazove u cestogradnji. Uvjereni smo će ovaj najveći infrastrukturni projekt u našoj zemlji donijeti novo upošljavanje građevinske operative i omogućiti dalji zamah u investiranju i zapošljavanju domaće kvalifikovane stručne radne snage – rekao je ovim povodom ministar Martić.

 

 
Priopćenje za javnost PDF Ispis E-mail

 

Dana 01.07.2015. godine u Ministarstvu prostornog uređenja FBiH održan je radni sastanak na kojemu je direktor RMU „Banovići" d.d. Banovići dr.sci Munever Čergić upoznao Ministra Josipa Martića sa  aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje Termoelektrane Banovići, a na osnovu prethodno urađenog elaborata "osnovni koncept dugoročnog razvoja RMU "Banovići".

Predviđena instalirana snaga termoelektrane iznosi 350 MW, a ukupna godišnja proizvodnja 2. 047, 5 GWh. TE će se snabdijevati sa ugljem iz rudnika "Banovići".

Ekonomska opravdanost cijelog projekta nesumnjivo je dokazana predfizibiliti studijom u godišnjem iznosu za Rudnik i Termoelektranu od prosječno 31,2 miliona eura. Ekonomska evolucija ogleda se u dva karaktera: proširenje kapaciteta Rudnika i izgradnju Termoelektrane. Termoelektrana će zadovoljit sve smjernice EU iz oblasti ekologije.

Sudionici sastanka su se složili da je potrebno otkloniti prepreke u postupcima ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola i dati preporuke za otklanjanje istih, uključivo aktivmo učešće Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona i  Federalnog ministarstva prostornog uređenja  u skladu sa  zakonskim okvirom i njegovom primjenom na terenu.

Ministar Martić je dao punu potporu projektu naglasivši kako je prema Odluci Vlade FBiH izgradnja TE Banovići ušla je u plan izgradnje energetskih objekata za period 2010./2018. godine. a što će povećati energetsku učinkovitosti gospodarstva i otvoriti izuzetno značajan investicijski ciklus.

Početak izgradnje planiran je 2016. godine, a završetak radova tokom 2019. godine.

 

 

 
Memorandum o razumijevanju PDF Ispis E-mail

 

Savezna Republika Njemačka i Bosna i Hercegovina su u aprilu 2013. godine  potpisale bilateralni sporazum u domenu energetske efikasnosti. U okviru ovog  bilateralnog sporazuma Njemačka organizacija  za međunarodnu saradnju u ime  BMZ-a pruža tehničku podršku Bosni i Hercegovini. 

Martić, Jarczynski

Dana 01.07.2015. godine, ministar Josip Martić i Lutz Jarczynski (GIZ) potpisali su Memoranduma o razumijevanju između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i GIZ-a  za realizaciju  projekta „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH".

 

Predmet Memoranduma je realizacija projekta „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH" koji se ogleda u  saradnji između GIZ-a i Vlade Federacije BiH, koju zastupaju Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, s ciljem pružanja tehničke pomoći i stvaranja neophodnih alata za unapređenje okvira energetske efikasnosti u Federaciji BiH.

 

Tehnička pomoć resornim institucijama se ogleda u slijedećem:

  1. Podrška uspostavljanju institucionalne strukture za energetsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine - pružatelji usluga i multiplikatori;
  2. Razvoj instrumenata i usluga za provođenje mjera energetske efikasnosti;
  3. Unapređenje i uspostavljanje pravnog okvira za energetsku efikasnost;
  4. Mreža za politički i tehnički dijalog - Planiranje energetske efikasnosti na kantonalnom nivou.

 
Aktivnosti na rekonstrukciji nasipa PDF Ispis E-mail

 

Priopćenje za javnost

U cilju realizacije aktivnosti na rekonstrukciji nasipa koji se nalaze na području Posavske županije, a koji  čine sistem obrane od poplava poplavnih područja Odžačka Posavina i Srednja Posavina Ministar Prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić dana 12.05.2015. godine posjetit će Posavsku županiju, gdje će u općini Odžak,  sa Predsjednikom Vlade gosp. Marijanom Klaićem i načelnicima općina Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac  konkretizirati nadležnosti i procedure izdavanja potrebnih urbanističkih suglasnosti i građevinskih dozvola, kako ne bi došlo do zastoja u realizaciji financijskih sredstava osiguranih za rekonstrukciju nasipa u Županiji Posavskoj, kao i ostale aktivnosti na realizaciji ovoga projekta.

Konkretno se radi o rekonstrukciji dionice  nasipa od stacionaže km 0+000 do stacionaže km 3+000 i obuhvata lokaliteta Prud kao i ostalih dionica nasipa.

Pored predstavnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja na sastanak su pozvani i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje rijeke Save.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 70
FMPU