Shaping
our
future

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Building PDF Print E-mail
PERFORMER
 
Performer is a legal entity  being involved in constructing or carrying out of individual works on construction of buildings or other interventions in the space. Construction of buildings or performing individual works on construction of buildings and other interventions in the space  can only be carried out by the legal entity being registered for performing of the respective activity and possessing a license of the Federal Ministry of Physical Planning. 
 
Federal Ministry of Physical Planning issued 176 licenses till now and made a register accordingly:
 
REGISTER
Of performers  who obtained a license   

 

 

No  
Name and address of the legal entity  Date of licence issuance 

Type of professional work on construction of buildings and / or the individual works in construction and other projects in space

 

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta stručnih poslova na izgradnji građevina i/ili izvođenju pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru

 1 "Mountain" d.o.o. Sarajevo
ul. Džemala Bijedića br. 162
tel:033/770-320
24.10.2008.  Mašinske instalacije
 2 "Putevi" d.o.o. Grude
ul. Ružići bb
tel:039/674-400
12.12.2008. Građevinski -objekti niskogradnje (ceste, drugi inženjerski objekti na cesti građevinske struke)                  
 3 "IRITEL" AD Beograd
ul. Batajnički put br. 23
tel: 00381 11 3073 400
23.02.2009. Elektroinstalacije (telekomunikacioni uređaji i sistemi)
 4 "Hering" d.d. Široki Brijeg
ul. Bana Jelačića IV/3
tel: 039/705-198
13.03.2009. Građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja) 
 5 "HIDROGRADNjA" d.d. Sarajevo
ul. Hamdije Kreševljakovića 19
tel: 033/205-569
27.03.2009. Građevinarstvo
 6 "EURO-ASFALT" d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovac bb
tel: 033/774-280
13.04.2009. Građevinarstvo (objekti visokogradnje i niskogradnje) 
 7 GP "PUT" d.d. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva 25
tel: 033/580-140
21.05.2009. Izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje
 8 GP "BOSNA" d.d. Sarajevo
ul. Zagrebačka 50
tel: 033/661-349
09.06.2009. Građevinarstvo (objekti visokogradnje i niskogradnje) 
 9 "ASFALTGRADNjA" d.o.o. Visoko
ul. Očazi bb
tel: 032/740-200
18.06.2009. Građevinarstvo (niskogradnja) 
10 "DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo
ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe 16
tel: 033/766-060
01.07.2009. Građevinarstvo (visokogradnja) 
11
GP "ŽGP" d.d. Sarajevo
ul. Dolina 11
tel: 033/664-285
08.07.2009. Građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja) 
12
"Zvornikputevi" d.o.o. Sapna
ul. Donja Potpeć bb
tel: 035/651-662
09.07.2009. Građevinarstvo (niskogradnja)
13
"H.P. INVESTING" Export-Import d.o.o. Mostar
ul. Bišće polje bb
tel: 036/577-009
13.07.2009. 
Građevinarstvo (niskogradnja) 
       
 15 „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornička 3
Tel. 033 201 333
07.05.2010. Elektroinstalacije (telekomunikacioni uređaji i sistemi)
 16 „ELCOM“ d.o.o. Tuzla
Ul. Stupine B-5
Tel. 035 305 700 
07.05.2010.
Elektroinstalacije-elektroenergetika i industrijska automatika, koje su segment konačnog proizvoda –sistema za automatsko upravljanje
 17 GP „BOSNA“ d.d. Sarajevo
Ul. Zagrebačka 50
Tel. 033 661 349   

07.05.2010. Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika
 18 "ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Butmirska cesta 24
Tel. 033 777 770
10.05.2010. Objekti visokogradnje, geotehnički objekti i dijelovi objekata niskogradnje:
-Magistralni cjevovodi, elektroenergetske i komunikacione linije,
-Gradski cjevovodi, gradski elektroenergetski i komunikacioni vodovi, uključujući pomoćne komunalne građevinske radove i dr.,
-Montaža i podizanje konstrukcija na gradilištu od prethodno izgrađenih objekata.
 19 „KLAUS LEHMANN GmbH“ d.o.o. Gračanica
Ul. Grabovac bb
Tel. 035 708 702   
10.05.2010. Električne instalacije u elektroenergetici
 20 "GEMAX" d.o.o. Beograd
Ul. Banjički venac 28b
Tel. 00381 11 3061 800   
10.05.2010. Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika
 21 „DELING“ d.o.o. Tuzla
Ul. Šići bb
Tel. 035 320 100
26.05.2010.
Električne instalacije u elektroenergetici
 22 „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim
Ul. Mrazovac 236
Tel. 037 420 320
04.06.2010.
Izgradnja građevina niskogradnje (ceste, cestovna infrastruktura i inžinjerski objekti na javnim cestama)
 23 „AMITEA“ d.o.o. Mostar
Ul. Bišće polje bb
Tel. 036 557 900
16.07.2010.
Izvođenje pripremnih radova,izgradnja donjeg stroja ceste i postavljanje opreme na cesti
 24 „RIAL-ŠPED“ d.o.o.Doboj Istok
Ul Magistralni put bb
Tel. 035 724 386
16.07.2010.
Izgradnja gornjeg stroja ceste
 25 „KALVARIJA-COP“ d.o.o. Vitez
Ul. Mali Mošunj bb
Tel. 030 714 529
21.07.2010.
Izgradnja objekata za odvodnju javnih cesta i izvođenje zemljanih radova
 26 „PREDUZEĆE ZA PUTEVE“ d.d. Mostar
Ul. Tekija bb
Tel. 036 514 010
16.07.2010.
Izgradnja gornjeg stroja javne ceste i postavljanje signalizacije
 27 „Radnik-gradnja“ d.o.o. Lukavac
Ul. Armije BiH – D5
Tel. 035 556 738
29.07.2010. Izvođenje betonskih i montažnih konstrukcija u objektima visokogradnje
 28 „ROADING“ d.o.o. Gračanica
Ul. Lipa bb
Tel. 035 702 917
09.08.2010.
Izvođenje gornjeg stroja javne ceste i objekata za odvodnju
 29  „REWEUS“ d.o.o. Lukavac
Ul. Magistralni put bb
Tel. 035 553 192
09.08.2010.
Izvođenje zemljanih radova, izgradnju donjeg stroja puta i drenaža, izgradnju potpornih konstrukcija, izvođenje sanacionih radova na javnim cestama
 30 „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok
Ul. Magistralni put bb
Tel. 035 724 386
13.08.2010.
Izgradnja gornjeg stroja ceste
 31 "VIADUKT" d.d. Zagreb
Ul. Kranjčevićeva 2
Tel. 00385 01 3032 700
25.08.2010.
Građenje javnih cesta i inženjerskih objekata na cestama
 32 "INTERKLIMA" d.o.o. Vrnjačka Banja
Ul. Kneza Miloša 161
Tel. 00381 36 632 442
30.08.2010.
Građenja građevina/izvođenja radova:
-    magistralni plinovodi i naftovodi za transport radnog nadpritiska preko 16 bara, koji prelazi preko teritorija dvije općine, za skladištenje nafte, plina i naftnih derivata,
-    magistralni i regionalni toplodalekovodi,
-    međuregionalni i regionalni objekti vodosnadbijevanja i kanalizacije,
-    postrojenja za prečišćavanje voda,
 33 „CULON“ d.o.o Tuzla
Ul. Babice Laude 2
Tel. 035 312 780
31.08.2010.
Izvođenje električnih instalacija u elektroenergetici
 34 „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Pijačna 70
Tel. 033 661 822
03.09.2010.
Izvođenje radova zaštite, konzervacije, i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 35 „TEHNOGRAD“ d.o.o. Tuzla
Ul. Turalibegova 48
Tel. 035 251 061 
03.09.2010.
Građenje za visokogradnju
 36 „RAD PUTEVI“ d.o.o. Bihać,
ul. M. Š. Kurtćehajića bb
Tel: 037 351 325
04.10.2010.
Izvođenje pojedinih dijelova građevine u niskogradnji izuzev specifičnih objekata u niskogradnji
 37 "KARST" d.o.o. Zagreb,
ul. Nikole Pavića 11
Tel: 00385 01 3879 144
05.10.2010.
Izvođenje geotehničkih konstrukcija, geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i specifičnih geotehničkih zahvata (geotehnička sidra, injektiranje)
 38 „FUEL BOSS“ d.o.o. Zenica,
ul. Goraždanska 8
Tel: 032 440 550
11.10.2010.
Obavljanje djelatnosti građenja – izvođenja radova iz oblasti mašinstva: oblast plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema)
 39 "USRA INSAAT"
Elmasbahceler Mah.inonu Cad. Modul ishani 1,
Osmanagazi, Bursa, Republika Turska
tel: 0090224251241011
13.10.2010.
Obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
 40 „ALMY-TRANSPORT“ d.o.o. Zenica,
 Vrandučka bb, Pečuj,
tel: 032 446 041
04.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, niskogradnja – gornji stroj javne ceste
 41 „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo
Pijačna 70,
tel. 033 661 822
09.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, visokogradnja i to: zemljani radovi, izgradnja potpornih zidova i zanatski radovi
 42 „GPP BANOVIĆI“ d.o.o. Banovići
Armije BiH 36
tel: 035 876 045
22.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, visokogradnja – zemljani radovi, izvođenje armiranobetonskih, montažnih i zidanih konstrukcija, izvođenje krovnih konstrukcija,
 43 "MONTMONTAŽA" d.d. Zagreb
Rakitnica 2
tel: 00385 1 6168 710
22.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvođenja industrijskih građevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi svih vrsta, skladišni terminali)
 44 "LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno,
Gabrijela Jurkića br. 8a
08.12.2010.
Radovi iz oblasti niskogradnje (gornji stroj ceste)
 45 "11 OKTOMVRI" a.d. Kumanovo, Republika Makedonija
ul. Noemvri bb
tel.00389 31 426 404
 14.12.2010. Izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: izvođenje radova cjevovoda i gasovoda – mašinski dio
 46 "WERKOS" d.o.o. Osijek, Republika Hrvatska
ul. Ribarska 1.
tel. 00385 31 228 700
21.12.2010.
izvođenje pojedinih radova na građevinama i to: izvođenje geotehničkih radova, postavljanje cestovne opreme i izvođenje radova vanjskog uređenja i okolinskog inženjeringa (radovi na sanitarnim deponijama)
 47 „BBM“ d.o.o. Sarajevo
ul. Branislava Đurđeva 6
tel. 033 563 050
21.12.2010.
Građenje građevina i to: građevine iz oblasti visokogradnje i niskogradnje
 48 „SELA“ d.o.o. Sarajevo
ul. Šefika Dorića 4
tel. 033 776 897
23.12.2010.
Izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: zemljani radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i fasadni radovi, ugradnja stolarije, zidarski radovi
 49 „GRUPEX“ d.d. Velika Kladuša
ul. Zuhdije Žalića bb
tel. 037 775 152
28.12.2010.
Izvođenje gornjeg stroja ceste
 50 "KONSTRUKTOR-INŽENJERING" d.d. Split
ul. Svačićeva 4/I
tel. 00385 21409 200
28.12.2010.
Građenje građevina u visokogradnji i niskogradnji
 51 "BUTMIR" d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta 45
tel. 033 774 150
28.12.2010.
izvođenje objekata visokogradnje
 52 „EGW“ d.o.o. Sarajevo
ul. Kamenolom 10
tel. 033 627 960
28.12.2010.
Izvođenje pojedinih dijelova građevina i to: izvođenje radova iz mašinstva – oblast KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)
 53 „ALPAMM“ d.o.o. Tuzla
ul. Žarka Vukovića 138
tel. 035 224 400
28.12.2010.
Izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: izrada i montaža aluminijskih, staklenih i strukturalnih fasada i fasadnih obloga
 54 „GEOSONDA“ d.o.o. Zenica
ul. Masarykova br. 66A
tel. 032 243 400
28.12.2010.
izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenje specifičnih geotehničkih radova (injektiranje, izrada šipova i sidara)
 55 „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce
ul. J.B. Jelačića 4
tel. 030 659 054
07.01.2011.
izvođenje pojedinih dijelova građevine donjeg stroja ceste, potpornih i obložnih konstrukcija na cesti te objekata odvodnje površinskih procjednih voda
 56 „FIRE-WOOD“ d.o.o. Busovača
ul. Kaonik bb
tel. 061 703 854
12.01.2011.
izvođenje pojedinih dijelova građevina i to: radovi iz oblasti visokogradnje: tesarski, zidarski i armirački radovi na stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima i radovi iz oblasti niskogradnje: donji stroj saobraćajnica i zemljani radovi
 57 „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
ul. Mustajbega Fadilpašića 17
tel. 033 667 499
13.01.2011.
Građevinarstvo (niskogradnja)
 58 "STRABAG" AG Austria
ul. Ortenburgerstr 27
tel. 43 0 4762 620-0
14.01.2011.
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova niskogradnje i visokogradnje ne uključujući faze instalacija
 59 „WINNER PROJECT“ d.o.o.
ul. Terezije 58
tel. 033 218 727
08.02.2011.
Izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
 60 "ADONYI VAGYONKZELO" KFT
Budimpešta, Mađarska
ul. Kaszalo utca 47
tel. 06-70-430-7451
10.02.2011.
Obavljanje djelatnosti građenja građevina-izvođenja pojedinih radova iz oblasti mašinstva (gasovodi)
 61 „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
ul. 8.aprila bb
tel. 030 543 621
17.02.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, niskogradnja – donji stroj i to: iskopi, transport i izrada nasipa, potporne i obložne konstrukcije uz saobraćajnice, objekti odvodnje saobraćajnice oborinskih i procjednih voda
 62 „INTERCLIMA“ d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br. 11a
tel. 033 464 245
17.02.2011.
Izvođenje radova iz oblasti KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)
 63 DZG „GRAĐEVINAR FAJIĆ“ d.o.o.
ul. M.Tita 196, Mostar
tel. 036 555 611
23.02.2011.
Izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 64 „TERMOELEKTRO“ d.o.o. Brčko
ul. Bulevar mira 1
tel. 049 216 832
24.02.2011.
Mašinski dio-KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)
 65 „KRAJINAPUTEVI“ d.d. Bihać
ul. Bedem 1
Tel. 037 222 010
24.02.2011.
Izvođenje gornjeg stroja ceste
 66 "Dalekovod" d.d. Zagreb
ul. Marijana Čavića 4
tel. 00385 01 24 59 708
02.03.2011.
izgradnja elektroenergetskih objekata u domeni izgradnje prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja)
 67 „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj
ul. Alije Izetbegovića bb
tel. 032 555 357
24.03.2011.
Niskogradnja – donji stroj ceste
 68 „DOBOJPUTEVI“ d.d. Doboj Jug
ul. Usorska 130
tel. 032691 474
25.03.2011.
Izvođenje svih dijelova javne ceste osim nosivih armiranobetonskih konstrukcija
 69 "PA-EL" d.o.o. Veliko Trgovišće
ul. Dubrovčan 33a
tel. 0385 49 557 333
25.03.2011.
izvođenja pojedinih specifičnih radova i to: izvođenje dijela niskonaponskih električnih instalacija (sigurnosni i protivpožarni sistemi, kontrolni sistemi za industrijske procese, javna rasvjeta i kontrola saobraćaja, instalacije komunikacija-instalacije za računarske mreže, komunikacijska infrastruktura, katodna zaštita uključivo i propratnu dokumentaciju za katodnu zaštitu)
 70 "KONSTRUKTOR-NERETVA" d.o.o. Čapljina
ul. Ante Starčevića 2
tel. 036 806 039
29.03.2011.
Niskogradnja: donji stroj javnih cesta i inžinjerski objekti na cesti
 71 „ITC“ d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb
tel. 032 441 200
29.03.2011.
Izvođenje radova iz oblasti KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)
 72 „MARUŠIĆ“ d.o.o. Jajce
ul. Stjepana Tomaševića bb
tel. 030 657 460
30.03.2011.
Izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 73 "KTM-BRINA" d.o.o. Posušje
ul. Vinjani bb
tel 039 693 225
30.03.2011.
Niskogradnja – gornji stroj saobraćajnice
 74 „UNIONINVEST“ d.o.o. Sarajevo
ul. Grbavička 4.
tel: 033 22 01 53
07.04.2011.
Izvođenje električnih instalacija u elektroenergetici, izvođenje mašinskih postrojenja – oblast energetike i rashladne i klima tehnike, oblast niskogradnja (donji stroj javnih cesta, izgradnja vodovoda i kanalizacije) i obavljanje djelatnosti građenja građevina – oblast visokogradnja
 75 „KRIVAJA METALI“ d.o.o. Zavidovići
ul. Radnička br. 1
tel: 032 878 040
12.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja specifičnih radova i to: izvođenje i montaža metalnih konstrukcija u visokogradnji
 76 „TEMPO-VRANICA“ d.d. Mostar
ul. Put za Aluminij bb
tel. 036 312 320
19.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine – radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta (iskopi, nasipi, uređenje planuma) i betonski i armiranobetonski radovi u niskogradnji (isključujući tunele i mostove),
 77 „ITC“ d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb – poslovna zona I
tel. 032 441 200
19.04.2011.
Izvođenje radova iz oblasti mašinstva – mašinsko čelične konstrukcije
 78 MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški
ul. Put za Međugorje bb
tel: 039 835 600
21.04.2011.
Izvođenje građevina iz oblasti visokogradnje
 79 GAMONT d.o.o. Zagreb
ul. Primorska 8
tel. 0385 01 3772-272
25.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama (zemljani radovi, rušenje i uklanjanje objekata) i građenja građevina: cjevovodi (sve vrste), trafostanice, javna rasvjeta i stambeni objekti
 80 OBŠIVAČ d.o.o. Metković
ul. Dubrovačka 11
tel: 00385 20 681 902
26.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta, inženjerski objekti na cesti
 81 "RM-LH" d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb, Poslovna zona I
tel: 032 200 420
06.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova na građevinama i to: oblast mašinstvo – izvođenje i montaža cjevovoda i prateće opreme u industriji nafte i gasa
 82 KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
ul. Paromlinska 57
tel: 033 658 038
06.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja saobraćajnica (isključujući mostove i tunele)
 83 „TERMOMATIK“ d.o.o. Zenica
ul. Juraja Neidharta 42
tel: 032 448 810
06.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevinama i to: sistemi automatskog upravljanja u industrijskim objektima (izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja) i oblast mašinstvo – izrada i montaža postrojenja za indukcione peći i tehnološka priprema za visoke peći
 84 „UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo
Ul. Mula Mustafe Bašeskije 10
Tel. 033 253 300
23.05.2011.
obavljanje djelatnosti građenja građevina u visokogradnji i izvođenje pojedinih dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje, i to: betonske, drvene i montažne konstrukcije na objektima visokogradnje, zemljani radovi, mostovi
 85 ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin, Hrvatska
Ul. Pavleka Miškine 49
Tel. 00385 (0) 42 404 404
23.05.2011.
obavljanje djelatnosti građenja građevina, izvođenja pojedinih dijelova građevina i izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: građenje inžinjerskih objekata na cestama (mostovi, propusti, potporne konstrukcije), izvođenje konstrukcija građevina visokogradnje, izvođenje zanatskih radova u visokogradnji
 86 KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Zagreb, Hrvatska
Ul. Borongajska bb
Tel. 0385 1 23 55 125
24.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja električnih instalacija u elektroenergetici
 87 ZM-MONTAG d.o.o.  Zagreb, Hrvatska
Ul. Veslačka 2/6
Tel. 0385 1 63 20 960
24.05.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja radova, i to: izvođenje radova na postrojenjima u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi) – oblast mašinstvo
 88 GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar
Ul. Lacina 29
Tel. 036 552 520
24.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 89 „ALFA THERM“ d.o.o. Mostar
Ul. Bleiburških žrtava 27 C
Tel. 036 324 868
24.05.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova, i to: izvođenje radova iz oblasti mašinstva (grijanje, hlađenje i ventilacija)
 90 MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. Zagreb
Ul. Velimira Škorpika 28
Tel. 00385 1 3703 080    
08.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja strojarskih postrojenja – cjevovodi za tekućine i plinove i rezervoari (tlačna oprema)
 91 OTF Fovallalkozo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarasasag, Mađarska
ul.Galvani u. 44
Tel. +36 1 453 6300
08.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama, i to: izvođenje radova iz oblasti mašinstva – postrojenja u industriji nafte i gasa (plinovodi,naftovodi), izvođenje radova iz oblasti niskogradnje – zemljani radovi, izvođenje električnih instalacija sistema automatskog upravljanja
 92 KVV Zrt. Mađarska,
Ul.  Bajosy-Zs. P.O. Box 2,
Tel. +36 84 310-310
08.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja radova na građevinama, i to: izvođenje električnih instalacija, izvođenje radova na plinovodima – oblast građevinarstvo, izvođenje radova u mašinstvu – postrojenja u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi)
 93 “AKA METAL” d.o.o. Gračanica
Ul. Donja Lohinja bb
Tel. 035 780 562
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja radova na građevinama, i to: izrada i montaža metalnih dijelova u industrijskim objektima u oblasti mašinstva
 94 “ZT TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar
Ul. Biskupa Čule bb
Tel. 036 326 340
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova na građevinama, i to: grijanje, hlađenja i ventilacija (KGH) u oblasti mašinstva
 95 “ŠIRBEGOVIĆ” d.o.o. Gračanica
Ul. Patriotske lige bb
Tel. 035 700 000
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, i to: izvođenje metalnih i montažnih konstrukcija uključujući i temeljnu konstrukciju
 96 „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Ul. 8.aprila bb
Tel. 030 543 621
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, i to: donji stroj, gornji stroj i pripremni građevinski radovi za cjevovode
 97 „FLOORING“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Kolodvorska 12
Tel. 033 618 090
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje hidroizolaterskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje
 98 GPD „TELING“ d.o.o. Travnik
ul. Srednje osoje bb
tel. 030 511 567
15.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama, niskogradnja i to: izvođenje donjeg stroja javnih saobraćajnica i potpornih konstrukcija
 99 „MIP“ d.o.o. Mostar
ul. Vrapčići bb
tel. 036 557 520
16.06.2011.
obavljanje djelatnosti građenja građevina u oblasti visokogradnje i izvođenje pojedinih dijelova građevina-visokogradnja i to: zemljani radovi, izvođenje betonskih konstrukcija, zidarski radovi
100
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić-Grad, Republika Hrvatska
ul. Etanska cesta 8
tel. 00385 01 2831 600
17.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama, i to: oblast niskogradnje: zemljani radovi, izvođenje vodovoda, izvođenje kanalizacije i oblast elektrotehnike: radovi u elektrotehnici – električne instalacije
101
“MONTING-energetika” d.o.o. Trebinje
ul. Dušanova 22
tel. 059 240 805
21.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova na građevinama, oblast mašinstvo i to: izvođenje radova za kotlovska postrojenja (mlinovi, dozatori i sistemi obduvavanja)
102
STRABAG d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7
tel. 033 569 700
04.07.2011. izvođenje pojedinih dijelova građevina, i to: izvođenje armiranobetonskih, betonskih konstrukcija i završnih radova u oblasti visokogradnje i izvođenje gornjeg stroja saobraćajnica u oblasti niskogradnje
103
“MIPRO-GRADNJA” d.o.o. Ilijaš
ul. Bosanski put 215
tel. 033 403 362
06.07.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, oblast visokogradnja i to: izvođenje betonskih i armirano betonskih konstrukcija i izvođenje građevinskih zanatskih radova

104
“SES” d.o.o. Sarajevo
ul. Trg ZAVNOBIH-a 25
tel. 033 766 555   
07.07.2011.
izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama, i to: električne instalacije u elektroenergetici (uključivo poslove instaliranja javne rasvjete kao dio električnih instalacija)
105
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
ul. Rudarska 72
tel. 035 281 232
12.07.2011.
Izvođenje geotehničkih laboratorijskih ispitivanja
106
GEOKON – ZAGREB d.d. ul. Starotrnjanska 16a
tel. +385 1 605 00 55
13.07.2011.
izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
107
BIS VAM Anlagentechnik GmbH, Austrija
ul. Dieselstrasse 2
tel. +43 7242 406 221
14.07.2011.
izvođenje postrojenja, i to: izvođenje postrojenja u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi) – oblast mašinstvo
108
“PBP” d.o.o. Konjic,
ul. Hadžića polje bb,
036/735-640
26.07.2011
izvođenje specifičnih radova na građevinama, niskogradnja i to: betonski kolovozi i drugi specifični betonski radovi u niskogradnji
109 “UNIGRADNJA” d.d. Sarajevo,
ul. Mula Mustafe Bašeskije 10,
033/253-300
26.07.2011.
izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
110
GD “ARHITEKT” d.o.o. Mostar,
ul. Opine bb,
036/577-670
27.07.2011.
izvođenje radova  iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
111
“MIBRAL” d.o.o. Sarajevo,
ul. Srebrenička br. 1,
033/656-680
27.07.2011.
izvođenje pojedinih dijelova građevine, radovi iz oblasti hidrotehnike i to: izvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, te vanjske vodovodne i kanalizacione mreže
112
“IGH-MOSTAR” d.o.o. Mostar,
ul. Bišće polje bb,
036/449-880, 036/449-881
27.07.2011.
izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
113
ALPINE Bau GmbH, Austria,
Wals bei Salzburg,
str. Alte Bundesstrasse 10,
+43(662)85820
08.08.2011.
obavljanje djelatnosti građenja građevina, i to: oblast niskogradnje, oblast visokogradnje, oblast hidrogradnje
114 PPS Pipeline Systems GmbH,
Quakenbruck Njemačka,
ul. Hindenburgstraße 36,
+49 543 11 40
22.08.2011.
izvođenje radova na  građevinama, radovi iz oblasti mašinstva (cjevovodni sistemi – naftovodi i plinovodi)
115
STRABAG AG Austria,
Spittal an der Drau,
str. Ortenburgerstr. 27,
+43 04762 6200
29.08.2011.
izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate na području Federacije Bosne i Hercegovine, i to:
- izvođenje električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja),
- izvođenje mašinskih instalacija na izgradnji cjevovoda, izvođenje KGH instalacija,
- izvođenje građevinskih radova u oblasti hidrotehnike.
116
„HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo,
ul. Bihaćka br. 1,
033/590-856
01.09.2011.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi iz oblasti niskogradnje i to:
- zemljani radovi,
- donji stroj javnih saobraćajnica,
- potporne konstrukcije,
- radovi iz oblasti komunalne hidrotehnike (vodovod i kanalizacija).
117
HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.H., Austria,
Perg, str. Greiner Straße 63,
+43 7262 5550
 01.09.2011. ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi iz oblasti niskogradnje:
- izvođenje građevinskih radova na magistralnim gasovodima.
118
„STEP“ d.d. Sarajevo,
ul. Halilovići br. 2,
033/776-850
22.09.2011.
izvođenje radova iz oblasti elektroinstalacija
u oblasti automatike i elektronike i izvođenje
električnih instalacija u elektroenergetici
119
SICIM S.p.A. Italija,  
Busseto, Parma,
Via Consolatico Superiore 96/98,
0039 0524 930211
26.09.2011.
izvođenje radova na izgradnji cjevovoda (plinovoda, naftovoda, vodovoda) – oblast mašinstvo, izvođenje svih građevinskih radova na izgradnji cjevovoda (plinovoda, naftovoda, vodovoda)
120
„GLAJZ“ d.o.o. Sarajevo,
ul. 6. marta bb, Hadžići,
+387 33 422 164
26.09.2011. izgradnja gornjeg stroja željezničkih pruga, kranskih staza i tramvajskih pruga
121
„GEOPROJEKT“ d.o.o.
Tuzla, ul. Rudarska 61,
+387 35 281 504
26.09.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu
122
MUCIĆ & CO d.o.o.
Dugopolje, Republika Hrvatska,
ul. IV gardijske brigade,
+385 21 66 88 00
26.09.2011.
obavljanje djelatnosti građenja građevina u oblasti visokogradnje
123
„MRKONJIĆPUTEVI“ AD
Mrkonjić Grad, ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 010
03.10.2011.
radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija
124
„MG MIND“ d.o.o.
Mrkonjić Grad,
ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 090
03.10.2011.
radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija
125
„KONSTRUKCIJE" d.o.o.
 Mostar, ul. Kočine 198,
+ 387 36 57 41 11
03.10.2011.
radovi iz oblasti visogradnje, i to: armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, zidarsko-zanatski radovi i PVC stolarija i ALU bravarija
126
„ELKO - MARIĆ “ d.o.o.
Mostar, ul. Zalik br. 12,
+387 36 558 080
03.10.2011. izvođenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici
127
»GRAKOP« d.o.o.
Kiseljak,  Gromiljak bb,
+387 (0)30 872 219
03.10.2011.
izvođenje pojedinih dijelova građevine u niskogradnji, i to: gornji stroj saobraćajnice – nevezani nosivi slojevi i izvođenje asfalterskih radova, potporne i obložne konstrukcije uz saobraćajnice i objekti odvodnje saobraćajnice: oborinske i procjedne vode
128
»KONČAR-INEM« d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22,
+385 01 365 5900
10.10.2011.
izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: instaliranje sistema za automatsko upravljanje u idustrijskim građevinama, izrada kontrolnih sistema za industrijske procese, izvođenje niskonaponskih instalacija (zračne i podzemne) javnog osvjetljenja i kontrole saobraćaja (sve za naponske nivoe do 35 kV) i  izvođenje instalacija komunikacija (komunikacijski sistemi za zgrade i industriju, instalacije za računalne mreže, infrastrukturne instalacije za komunikacije uključivo i pripadajući kabelski ili zračni razvod)
129
»TERMOMATIK« d.o.o.
Zenica, Juraja Neidharta 42,
+387 (0)32 448 810
10.10.2011.
izvođenje pojedinih specifičnih radova u oblasti vatrostalstva, i to: ozid i montaža vatrostalnih obloga
130
»CONRAM« d.o.o.
Brčko, Gornji Rahić bb,
+ 387 49 514 010
25.10.2011.
izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje električnih instalacija sistema u niskonaponskim i srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima, izvođenje električnih instalacija u idustrijskim građevinama, izvođenje električnih instalacija javnog osvjetljenja i izvođenje električnih instalacija u objektima visokogradnje
131
»IN« d.o.o. Sarajevo,
ul. Radićeva 14,
+ 387 33 205 463
25.10.2011.
izvođenje pojedinih radova na građevinama, i to: oblast visokogradnje (izrada i rekonstrukcija glavne nosive konstrukcije) i oblast niskogradnje (izvođenje i rekonstrukcija objekata na saobraćajnicama, površinska odvodnja i izrada multibarijerne zaštite na sanitarnim deponijama)
132
»TROMONT« d.o.o.
za građevinarstvo, promet i usluge,
Splitu, ul Dračevac 11,
Republika Hrvatska,
+ 385 21 541 410
02.11.2011.
izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim građevinama, izvođenje sigurnosnih sustava i protupožarnih sustava te kontrola sustava za industrijske procese, izvođenje električnih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV i izvođenje instalacija  komunikacija, instalacije centralnog grijanja, klimatizacije i ventilacije u oblasti mašinstva i hidroinstalacije i završni radovi u građevinarstvu u oblasti visokogradnje
133
»ESOTECH« d.d., Velenje
ul. Preloška cesta 1,
3320 Velenje, Slovenija,
+ 386 3 8994 670
28.11.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, i to: izvođenje elektroinstalacionih radova
134
»RUDSTROJ« d.d. Kakanj,
ul. Rudarska br. 8,
+387 32 553 636
05.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, i to: oblast mašinstvo (izvođenje mašinskih radova u procesnoj industriji, izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u termoenergetskim objektima) i oblast elektroinstalacija (izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim građevinama, izvođenje električnih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa
do 35 kV)
135 »ARCUS« d.o.o. Sarajevo,
ul.Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8e,
+ 387 33 710 020
12.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje radova na sistemima tehničke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa)
136
»INTEGRAL INŽINJERING«
A.D. LAKTAŠI,
ul. Majke Jugovića bb.
+ 387 51 326 060
12.12.2011.
obavljanje djelatnosti građenja građevina u oblasti niskogradnje i visokogradnje
137
»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Đorđa Mihajlovića br. 4,
+387 35 363 800
20.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada i montaža transportnih sistema u rudarstvu, izrada i montaža posuda pod pritiskom (izuzev svih vrsta cjevovoda pod pritiskom kao i instalacija koje podliježu protueksplozivnoj zaštiti) i izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.
138
»BAŠANOVIĆ« d.o.o. Lukavac,
ul. Ozrenskog odreda bb, Puračić,
+387 35 554 511
20.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izgradnja gornjeg stroja cesta
139
»DTQ« d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko polje br. 7, Ilidža
+387 33 77 69 50
04.01.2012.
obavljanje djelatnosti izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
140
»CESTA-VARAŽDIN« d.d.,
ul. Međimurska br. 26,
Varaždin, Republika Hrvatska,
04.01.2012.
obavljanje djelatnosti građenja građevina, i to:
- izgradnja objekata niskogradnje,
- održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
(osim cesta i autocesta),
- izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
- izgradnja i održavanje hidrograđevinskih objekata,
- pripremni radovi (rušenje i razbijanje objekata)
141
D.O.O. »BEHIĆ - SANY - BOY«
Bihać, ul. Orljani bb,
+387 37 311 127
09.01.2012. obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje (izgradnja gornjeg stroja cesta)
142
»BUJICE« d.d. Konjic,
u. Stara čaršija bb,
+387 36 734 060
09.01.2012. obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje radova na regulacijama rijeka i izvođenje hidromelioracionih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje
143
»A 3« d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntića br. 74,
+387 39 700 650,
+387 39 705 214,
+387 39 703 414
24.01.2012. obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.
144
»GEOTEHNOS« d.o.o.
Sarajevo, Ilidža
ul. Lužansko polje br. 7,
+ 387 33 637 666
24.01.2012.
obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
145 »BH Telecom« d.d. Sarajevo
Telecom Inženjering,
Bulevar Meše Selimovića broj 18,
+387 33 460 592
08.02.2012.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, izrada prelaza sa kablovskom kanalizacijom (preko saobraćajnica, riječnih tokova, mostova i vijadukta), izrada okana, potpornih i obložnih  AB zidova, antenskih stubova, objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija.
146
»PROGRAD« d.o.o. Žepče,
ul. Donja Golubinja bb,
+ 387 32 684 060
20.02.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, fasaderski radovi, stolarski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.
147
»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar
ul. Šaćira Palate br. 4
+387 36 555 131
21.03.2012.
izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu
148
»BAHEN - GRADNJA« d.o.o. Sarajevo,
ul. Senada Poturka - Senčija br. 131
+387 33 465 109
21.03.2012.
izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, radovi iz oblasti visokogradnje - hidroizolaterski radovi
149
»MILIČEVIĆ« d.o.o.
Kreševo, ul.Vrela bb
+387 30 800 072
22.03.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, i to: zemljani radovi, izrada donjeg stroja saobraćajnica i izrada objekata odvodnje na saobraćajnicama, potpornih konstrukcija i propusta
150
»ELING INŽINJERING« d.o.o.
Teslić, ul. Svetog Save 87/A
+387 53 410 310
22.03.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti malih hidroelektrana, i to: izvođenje KGH instalacija, izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u hidroenergetskim objektima i izvođenje električnih instalacija
151
»MONTINGENERGETIKA«
d.o.o. Tuzla,
ul. Inžinjerijske brigade bb,
29.03.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva i to: mašinski radovi na energetskim postrojenjima, montaža mašinskih metalnih dijelova u energetskim objektima, izrada i montaža posuda pod pritiskom i mašinski radovi na industrijskim cijevovodima.
152
RUDARSKI INSTITUT d.d.
Tuzla
ul. Rudarska br. 72
+387 35 281 232
17.04.2012.
izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu
153
»MENADŽER« d.o.o.
Lukavac, ul. Poljice bb
+ 387 35 542 162
+ 387 35 542 413
25.04.2012.
izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini i to: sanacija i osiguranje kosina/škarpi, izrada gabionskih potpornih konstrukcija i gabionskih madraca, izrada i ugradnja barijera protiv odrona i sniježnih lavina, izrada torkret/mlaznog betona, ugradnja i injektiranje sidara, izrada AB roštilja, hidrosjetva, izrada i ugradnja zaštitnih žičanih ograda i ugradnja protivzvučnih barijera
154
»AQUATERM d.o.o.«
Karlovc - Hrvatska,
ul. Primorska 28,
+ 385 47 416 620
25.04.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: izvođenje unutrašnjih i vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa pratećim hidrotehničkim objektima.
155
»IZGRADNJA TOJAGA« d.o.o.
Mostar, ul. Put HUD 29,
+387 36 570 740
25.04.2012.
izvođenje pripremnih radova, izgradnje donjeg stroja cesta i postavljanje opreme na cestama
156
»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar, ul. Maršala Tita 254a,
+387 36 555 131
09.05.2012. izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
157
Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o.
Banja Luka, ul. Jug Bogdana bb,
+387 51 326 064
25.05.2012.
izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
158
DŽEKOS d.o.o. Sarajevo,Ilidža,
Ismeta Alajbegovića - Šerbe br. 16,
+387 33 766 060
30.05.2012.
izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje donjeg stroja saobraćajnica, izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i izvođenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)
159
''ITC'' Zenica d.o.o.
ul.Zmaja od Bosne bb
(poduzetnička zona 1)
+387 32 441 200
06.06.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova i ugradnja stolarije
160
Društvo za geološka istraživanja
''GEO - MARIĆ'' d.o.o. Mostar,
ul. Cim br. 7
11.06.2012.
izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
161
GD ''RAD'' d.d. Konjic,
ul. IV Muslimanske brigade bb
+387 36 731 028
12.06.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje donjeg stroja saobraćajnica, izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i izvođenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)
162
''ALMY - GRADNJA'' d.o.o.
Zenica, ul.Vrandučka bb - Pečuj,
+387 32 456 073
13.06.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, limarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i hidroizolaterski radovi
163
JP Elektroprivreda BiH d.d.
ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Blažujski drum bb - Ilidža
+387 33 76 27 23
22.06.2012.
izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica, izvođenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije i izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u objektima
164
''Š.F.-INŽENJERING'' d.o.o.
Tuzla, ul. Turalibegova br. 22
+387 35 257 023
22.06.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: uvođenje vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje, (43.22  KD BiH) i gradnja cjevovoda za tečnosti, uključujuči (međugradske i gradske cjevovode - vodovode i kanalizacijske sisteme), iz oblasti niskogradnje, (42.21 KD BiH)
165
''TELEFONIJA - VIDAKOVIĆ'' d.o.o.
Doboj, ul. Kralja Aleksandra br. 7
19.07.2012.
izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektrotehnike - postavljanje sistema rasvjete i postavljanje ulične rasvjete i električne signalizacije (43.21 KD BiH 2010), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: proizvodnja, isporuka i izgradnja kompletnih sistema svjetlosne saobraćajne signalizacije - semafora, sa građevinskim radovima na izradi kablovske kanalizacije i proizvodnja, isporuka i izgradnja kompletnih sistema javne rasvjete, sa građevinskim radovima na izradi kablovske kanalizacije
166
„TB INŽINJERING“ d.o.o.
Breza, ul. 6. April br. 6
19.07.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:donji stroj javnih cesta, gornji stroj javnih cesta i izgradnja vodovoda i kanalizacije.
167
UNIS - FAGAS d.o.o.
Sarajevo
ul. Rajlovačka b.b.
+387 33 590 739
19.07.2012. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: postavljanje/montaža mjerno regulacionih stanica i prateće instrumentacione opreme za mjerenje
168
NEIR, d.o.o. Split
ul. Vukovarska 148
+ 385 21 47 35 48
20.07.2012. izvođenje iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
169
''AREL'' d.o.o. Zenica
Sarajevska 133
+387 32 246 629
20.07.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: armirački radovi, radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije i limarski radovi
170
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
Zagreb, ul. Nike Grškovića br. 23
+385 1 468 45 99
20.07.2012.
obavljanje djelatnosti konzervatorsko - restauratorskih radova na kamenoj plastici nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
171
„ARAPOVAC-PUTEVI“ d.o.o.
Čelić, ul. Izeta Ahmetovića 62
+387 35 668 700
10.08.2012.
izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, donji stroj javnih saobraćajnica, gornji stroj javnih saobraćajnica, potporne konstrukcije i postavljanje opreme na cesti
172
''Putovi''  d.o.o. Grude,
ul. Ružići bb,
+ 387 39 674 400
10.08.2012
izvođenje radova iz oblasti građevinarstva - objekata niskogradnje (ceste i drugi inženjerski objekti na cesti građevinske struke), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
173
KAMGRAD d.o.o. Zagreb
ul. Josipa Lončara 1/h
+ 385 1 3430 300
13.08.2012.
obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje građevinskih konstrukcija, izvođenje građevinsko zanatskih radova, izvođenje elektro instalacija i izvođenje mašinskih instalacija
174
''TEMPO-VRANICA'' d.d.
Mostar, ul. Put za Aluminij bb
+ 387 36 312 320
14.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijeova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne drvene i zidane konstrukcije)
175
''NISKOGRADNJA'' d.o.o.
Laktaši, ul. Karađorđeva br. 63
+387 51 348 000
14.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica
176
''DEELA'' d.o.o. Kakanj,
ul. Karaulsko polje bb
+387 32 774 012
17.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, donji stroj saobraćajnica, potporne i obložne konstrukcije i izgradnja mostova

 

 

 

 
Development & Design by FMPU & UPNT