Planirajmo
našu
budućnost

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Građenje PDF Ispis E-mail
IZVOĐAČ
 
Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (Službene novine Federacije BiH,br. 48/09 i 75/09), izvođač je pravno lice koje gradi ili izvodi pojedine radove na građevini ili drugim zahvatima u prostoru.
Građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

REGISTAR 
izvođača kojima je dato ovlaštenje  

 

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta stručnih poslova na izgradnji građevina i/ili izvođenju pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru

1

"Mountain" d.o.o. Sarajevo
ul. Džemala Bijedića br. 162
tel:033/770-320

24.10.2008.

 Mašinske instalacije

2

"Putevi" d.o.o. Grude
ul. Ružići bb
tel:039/674-400

12.12.2008.

Građevinski -objekti niskogradnje (ceste, drugi inženjerski objekti na cesti građevinske struke)                  

3

"IRITEL" AD Beograd
ul. Batajnički put br. 23
tel: 00381 11 3073 400

23.02.2009.

Elektroinstalacije (telekomunikacioni uređaji i sistemi)

4

"Hering" d.d. Široki Brijeg
ul. Bana Jelačića IV/3
tel: 039/705-198

13.03.2009.

Građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja) 

5

"HIDROGRADNjA" d.d. Sarajevo
ul. Hamdije Kreševljakovića 19
tel: 033/205-569

27.03.2009.

Građevinarstvo

6

"EURO-ASFALT" d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovac bb
tel: 033/774-280

13.04.2009.

Građevinarstvo (objekti visokogradnje i niskogradnje) 

7

GP "PUT" d.d. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva 25
tel: 033/580-140

21.05.2009.

Izvođenje radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje

8

GP "BOSNA" d.d. Sarajevo
ul. Zagrebačka 50
tel: 033/661-349

09.06.2009.

Građevinarstvo (objekti visokogradnje i niskogradnje) 

9

"ASFALTGRADNjA" d.o.o. Visoko
ul. Očazi bb
tel: 032/740-200

18.06.2009.

Građevinarstvo (niskogradnja) 

10

"DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo
ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe 16
tel: 033/766-060

01.07.2009.

Građevinarstvo (visokogradnja) 

11

GP "ŽGP" d.d. Sarajevo
ul. Dolina 11
tel: 033/664-285

08.07.2009.

Građevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja) 

12

"Zvornikputevi" d.o.o. Sapna
ul. Donja Potpeć bb
tel: 035/651-662

09.07.2009.

Građevinarstvo (niskogradnja)

13

"H.P. INVESTING" Export-Import d.o.o. Mostar
ul. Bišće polje bb
tel: 036/577-009

13.07.2009. 

Građevinarstvo (niskogradnja) 

xxx

 

 

 

15

„MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornička 3
Tel. 033 201 333

07.05.2010.

 

produžava se do  07.05.2018. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti energetike, elektrike i elektronike, i to:

-    oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva, uvođenje:  telekomunikacijskih vodova (uređaji i sistemi).

16

„ELCOM" d.o.o. Tuzla
Ul. Stupine B-5
Tel. 035 305 700 

07.05.2010.

 

produžava se do  07.05.2018. godine.

Elektroinstalacije-elektroenergetika i industrijska automatika, koje su segment konačnog proizvoda - sistema za automatsko upravljanje

17

GP „BOSNA" d.d. Sarajevo
Ul. Zagrebačka 50
Tel. 033 661 349   

07.05.2010.

Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika

18

"ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo
Ul. Butmirska cesta 24
Tel. 033 777 770

10.05.2010.

Objekti visokogradnje, geotehnički objekti i dijelovi objekata niskogradnje:
-Magistralni cjevovodi, elektroenergetske i komunikacione linije,
-Gradski cjevovodi, gradski elektroenergetski i komunikacioni vodovi, uključujući pomoćne komunalne građevinske radove i dr.,
-Montaža i podizanje konstrukcija na gradilištu od prethodno izgrađenih objekata.

19

„KLAUS LEHMANN GmbH" d.o.o. Gračanica
Ul. Grabovac bb
Tel. 035 708 702   

10.05.2010.

 

produžava se do  10.05.2018. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva,

uvođenje/postavljanje:

-       električnih vodova i opreme.

20

"GEMAX" d.o.o. Beograd
Ul. Banjički venac 28b
Tel. 00381 11 3061 800   

10.05.2010.

Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika

21

„DELING" d.o.o. Tuzla
Ul. Šići bb
Tel. 035 320 100

26.05.2010.

produžava se
do 26.05.2018. godine.

Električne instalacije u elektroenergetici

22

„KOV-GRAD" d.o.o. Bužim
Ul. Mrazovac 236
Tel. 037 420 320

04.06.2010.

 

produžava se
do 04.06.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-       radovi na izvođenju cesta (gornji i donji stroj),

-       radovi na izvođenju propusta i

-       radovi na izvođenju potpornih konstrukcija.

23

„AMITEA" d.o.o. Mostar
Ul. Bišće polje bb
Tel. 036 557 900

16.07.2010.

Izvođenje pripremnih radova,izgradnja donjeg stroja ceste i postavljanje opreme na cesti

24

„RIAL-ŠPED" d.o.o.Doboj Istok
Ul Magistralni put bb
Tel. 035 724 386

16.07.2010.

Izgradnja gornjeg stroja ceste

25

„KALVARIJA-COP" d.o.o. Vitez
Ul. Mali Mošunj bb
Tel. 030 714 529

21.07.2010.

Izgradnja objekata za odvodnju javnih cesta i izvođenje zemljanih radova

26

„PREDUZEĆE ZA PUTEVE" d.d. Mostar
Ul. Tekija bb
Tel. 036 514 010

16.07.2010.

Izgradnja gornjeg stroja javne ceste i postavljanje signalizacije

27

„Radnik-gradnja" d.o.o. Lukavac
Ul. Armije BiH - D5
Tel. 035 556 738

29.07.2010.

Izvođenje betonskih i montažnih konstrukcija u objektima visokogradnje

28

„ROADING" d.o.o. Gračanica
Ul. Lipa bb
Tel. 035 702 917

09.08.2010.

 

produžava se
do 09.08.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

-       radovi na izvođenju donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica,

-       radovi na izvođenju površinske i podzemne odvodnje saobraćajnica. 

29

 „REWEUS" d.o.o. Lukavac
Ul. Magistralni put bb
Tel. 035 553 192

09.08.2010.

Izvođenje zemljanih radova, izgradnju donjeg stroja puta i drenaža, izgradnju potpornih konstrukcija, izvođenje sanacionih radova na javnim cestama

30

„RIAL-ŠPED" d.o.o. Doboj Istok
Ul. Magistralni put bb
Tel. 035 724 386

13.08.2010.

Izgradnja gornjeg stroja ceste

31

"VIADUKT" d.d. Zagreb
Ul. Kranjčevićeva 2
Tel. 00385 01 3032 700

25.08.2010.

 

produžava se
do 25.08.2018. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, (TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA), i to:

-       saobraćajnice (gornji i donji stroj cesta),

-       mostovi,

-       vijadukti,

-       tuneli (izuzev elektro i mašinskog dijela izvođenja),

-       potporne konstrukcije i

-       propusti.

32

"INTERKLIMA" d.o.o. Vrnjačka Banja
Ul. Kneza Miloša 161
Tel. 00381 36 632 442

30.08.2010.

Građenja građevina/izvođenja radova:
-    magistralni plinovodi i naftovodi za transport radnog nadpritiska preko 16 bara, koji prelazi preko teritorija dvije općine, za skladištenje nafte, plina i naftnih derivata,
-    magistralni i regionalni toplodalekovodi,
-    međuregionalni i regionalni objekti vodosnadbijevanja i kanalizacije,
-    postrojenja za prečišćavanje voda,

33

„CULON" d.o.o Tuzla
Ul. Babice Laude 2
Tel. 035 312 780

31.08.2010.

 

produžava se
do 31.08.2018. godine.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike i automatike (električne instalacije).

34

„NEIMARI" d.o.o. Sarajevo
Ul. Pijačna 70
Tel. 033 661 822

03.09.2010.

Izvođenje radova zaštite, konzervacije, i rehabilitacije nacionalnih spomenika

35

„TEHNOGRAD" d.o.o. Tuzla
Ul. Turalibegova 48
Tel. 035 251 061 

03.09.2010.

 

produžava se
do 03.09.2018. godine.

 

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-       Područje niskogradnje:

-       inžinjerski objekti na cestama i vodotocima (potporne i obložne konstrukcije),

-       objekti odvodnje i propusta na cestama (rigoli i drenažni sistemi),

-       izvođenje građevinskih radova cjevovoda (vrelovoda, vodovoda, kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih i tehnoloških voda, šljakovoda te plinovoda).

-       Područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):

-       grubi građevinski i građevinsko zanatski radovi i

-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

36

„RAD PUTEVI" d.o.o. Bihać,
ul. M. Š. Kurtćehajića bb
Tel: 037 351 325

04.10.2010.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine u niskogradnji izuzev specifičnih objekata u niskogradnji

37

"KARST" d.o.o. Zagreb,
ul. Nikole Pavića 11
Tel: 00385 01 3879 144

05.10.2010.

 

produžava se
do 05.10.2018. godine.

Izvođenje geotehničkih konstrukcija, geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i specifičnih geotehničkih zahvata (geotehnička sidra, injektiranje).

38

„FUEL BOSS" d.o.o. Zenica,
ul. Goraždanska 8
Tel: 032 440 550

11.10.2010.

 

produžava se
do 11.10.2018. godine.

Obavljanje djelatnosti građenja - izvođenja radova iz oblasti mašinstva: oblast plinske instalacije i rezervoari (tlačna oprema)

39

"USRA INSAAT"
Elmasbahceler Mah.inonu Cad. Modul ishani 1,
Osmanagazi, Bursa, Republika Turska
tel: 0090224251241011

13.10.2010.

Obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

40

„ALMY-TRANSPORT" d.o.o. Zenica,
 Vrandučka bb, Pečuj,
tel: 032 446 041

04.11.2010.

 

produžava se
do 04.11.2018. godine.

radovi na izvođenju gornjeg stroja autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

41

„NEIMARI" d.o.o. Sarajevo
Pijačna 70,
tel. 033 661 822

09.11.2010.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, visokogradnja i to: zemljani radovi, izgradnja potpornih zidova i zanatski radovi

42

„GPP BANOVIĆI" d.o.o. Banovići
Armije BiH 36
tel: 035 876 045

22.11.2010.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, visokogradnja - zemljani radovi, izvođenje armiranobetonskih, montažnih i zidanih konstrukcija, izvođenje krovnih konstrukcija,

43

"MONTMONTAŽA" d.d. Zagreb
Rakitnica 2
tel: 00385 1 6168 710

22.11.2010.

Obavljanje djelatnosti izvođenja industrijskih građevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi svih vrsta, skladišni terminali)

44

"LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno,
Gabrijela Jurkića br. 8a

08.12.2010.

Radovi iz oblasti niskogradnje (gornji stroj ceste)

45

"11 OKTOMVRI" a.d. Kumanovo, Republika Makedonija
ul. Noemvri bb
tel.00389 31 426 404

 14.12.2010.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: izvođenje radova cjevovoda i gasovoda - mašinski dio

46

"WERKOS" d.o.o. Osijek, Republika Hrvatska
ul. Ribarska 1.
tel. 00385 31 228 700

21.12.2010.

izvođenje pojedinih radova na građevinama i to: izvođenje geotehničkih radova, postavljanje cestovne opreme i izvođenje radova vanjskog uređenja i okolinskog inženjeringa (radovi na sanitarnim deponijama)

47

„BBM" d.o.o. Sarajevo
ul. Branislava Đurđeva 6
tel. 033 563 050

21.12.2010.

Građenje građevina i to: građevine iz oblasti visokogradnje i niskogradnje

48

„SELA" d.o.o. Sarajevo
ul. Šefika Dorića 4
tel. 033 776 897

23.12.2010.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: zemljani radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i fasadni radovi, ugradnja stolarije, zidarski radovi

49

„GRUPEX" d.d. Velika Kladuša
ul. Zuhdije Žalića bb
tel. 037 775 152

28.12.2010.

Izvođenje gornjeg stroja ceste

50

"KONSTRUKTOR-INŽENJERING" d.d. Split
ul. Svačićeva 4/I
tel. 00385 21409 200

28.12.2010.

Građenje građevina u visokogradnji i niskogradnji

51

"BUTMIR" d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta 45
tel. 033 774 150

28.12.2010.

 

produžava se do 28.12.2018. godine.

 

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:

-       grubi građevinski,

-       građevinsko zanatski radovi i

-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

52

„EGW" d.o.o. Sarajevo
ul. Kamenolom 10
tel. 033 627 960

28.12.2010.

Izvođenje pojedinih dijelova građevina i to: izvođenje radova iz mašinstva - oblast KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)

53

„ALPAMM" d.o.o. Tuzla
ul. Žarka Vukovića 138
tel. 035 224 400

28.12.2010.

Izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: izrada i montaža aluminijskih, staklenih i strukturalnih fasada i fasadnih obloga

54

„GEOSONDA" d.o.o. Zenica
ul. Masarykova br. 66A
tel. 032 243 400

28.12.2010.

 

produžava se do 28.12.2018. godine.

-  izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i

-  izvođenje specifičnih geotehničkih radova (injektiranje, izrada šipova i sidara)

55

„KOMOTIN" d.o.o. Jajce
ul. J.B. Jelačića 4
tel. 030 659 054

07.01.2011.

izvođenje pojedinih dijelova građevine donjeg stroja ceste, potpornih i obložnih konstrukcija na cesti te objekata odvodnje površinskih procjednih voda

56

„FIRE-WOOD" d.o.o. Busovača
ul. Kaonik bb
tel. 061 703 854

12.01.2011.

izvođenje pojedinih dijelova građevina i to: radovi iz oblasti visokogradnje: tesarski, zidarski i armirački radovi na stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima i radovi iz oblasti niskogradnje: donji stroj saobraćajnica i zemljani radovi

57

„Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo
ul. Mustajbega Fadilpašića 17
tel. 033 667 499

13.01.2011.

Građevinarstvo (niskogradnja)

58

"STRABAG" AG Austria
ul. Ortenburgerstr 27
tel. 43 0 4762 620-0

14.01.2011.

produžava se
do 14.01.2019. godine.

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova niskogradnje i visokogradnje ne uključujući faze instalacija

59

„WINNER PROJECT" d.o.o.
ul. Terezije 58
tel. 033 218 727

08.02.2011.

Izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

60

"ADONYI VAGYONKZELO" KFT
Budimpešta, Mađarska
ul. Kaszalo utca 47
tel. 06-70-430-7451

10.02.2011.

Obavljanje djelatnosti građenja građevina-izvođenja pojedinih radova iz oblasti mašinstva (gasovodi)

61

„ORMAN" d.o.o. Kiseljak
ul. 8.aprila bb
tel. 030 543 621

17.02.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, niskogradnja - donji stroj i to: iskopi, transport i izrada nasipa, potporne i obložne konstrukcije uz saobraćajnice, objekti odvodnje saobraćajnice oborinskih i procjednih voda

62

„INTERCLIMA" d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br. 11a
tel. 033 464 245

17.02.2011.

Izvođenje radova iz oblasti KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje).

63

DZG „GRAĐEVINAR FAJIĆ" d.o.o.
ul. M.Tita 196, Mostar
tel. 036 555 611

23.02.2011

Izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

64

„TERMOELEKTRO" d.o.o. Brčko
ul. Bulevar mira 1
tel. 049 216 832

24.02.2011.

Mašinski dio-KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)

65

„KRAJINAPUTEVI" d.d. Bihać
ul. Bedem 1
Tel. 037 222 010

24.02.2011.

Izvođenje gornjeg stroja ceste

66

"Dalekovod" d.d. Zagreb
ul. Marijana Čavića 4
tel. 00385 01 24 59 708

02.03.2011.

produžava se
do 02.03.2019. godine

građenja građevina  iz područja elektroenergetike (elektro i građevinski dio), i to:

-      izgradnja elektroenergetskih objekata u domeni izgradnje prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja).

67

„TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj
ul. Alije Izetbegovića bb
tel. 032 555 357

24.03.2011.

Niskogradnja - donji stroj ceste

68

„DOBOJPUTEVI" d.d. Doboj Jug
ul. Usorska 130
tel. 032691 474

25.03.2011.

Izvođenje svih dijelova javne ceste osim nosivih armiranobetonskih konstrukcija

69

"PA-EL" d.o.o. Veliko Trgovišće
ul. Dubrovčan 33a
tel. 0385 49 557 333

25.03.2011.

izvođenja pojedinih specifičnih radova i to: izvođenje dijela niskonaponskih električnih instalacija (sigurnosni i protivpožarni sistemi, kontrolni sistemi za industrijske procese, javna rasvjeta i kontrola saobraćaja, instalacije komunikacija-instalacije za računarske mreže, komunikacijska infrastruktura, katodna zaštita uključivo i propratnu dokumentaciju za katodnu zaštitu)

70

"KONSTRUKTOR-NERETVA" d.o.o. Čapljina
ul. Ante Starčevića 2
tel. 036 806 039

29.03.2011.

Niskogradnja: donji stroj javnih cesta i inžinjerski objekti na cesti

71

„ITC" d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb
tel. 032 441 200

29.03.2011.

Izvođenje radova iz oblasti KGH (klimatizacija, grijanje, hlađenje)

72

„MARUŠIĆ" d.o.o. Jajce
ul. Stjepana Tomaševića bb
tel. 030 657 460

30.03.2011.

Izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

73

"KTM-BRINA" d.o.o. Posušje
ul. Vinjani bb
tel 039 693 225

30.03.2011.

Niskogradnja - gornji stroj saobraćajnice

74

„UNIONINVEST" d.o.o. Sarajevo
ul. Grbavička 4.
tel: 033 22 01 53

07.04.2011.

Izvođenje električnih instalacija u elektroenergetici, izvođenje mašinskih postrojenja - oblast energetike i rashladne i klima tehnike, oblast niskogradnja (donji stroj javnih cesta, izgradnja vodovoda i kanalizacije) i obavljanje djelatnosti građenja građevina - oblast visokogradnja

75

„KRIVAJA METALI" d.o.o. Zavidovići
ul. Radnička br. 1
tel: 032 878 040

12.04.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja specifičnih radova i to: izvođenje i montaža metalnih konstrukcija u visokogradnji

76

„TEMPO-VRANICA“ d.d. Mostar
ul. Put za Aluminij bb
tel. 036 312 320

19.04.2011.

produžava se do 19.04.2019. godine.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine – radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta (iskopi, nasipi, uređenje planuma) i betonski i armiranobetonski radovi u niskogradnji (isključujući tunele i mostove).

77

„ITC" d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb - poslovna zona I
tel. 032 441 200

19.04.2011.

Izvođenje radova iz oblasti mašinstva - mašinsko čelične konstrukcije

78

MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški
ul. Put za Međugorje bb
tel: 039 835 600

21.04.2011.

Izvođenje građevina iz oblasti visokogradnje

79

GAMONT d.o.o. Zagreb
ul. Primorska 8
tel. 0385 01 3772-272

25.04.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama (zemljani radovi, rušenje i uklanjanje objekata) i građenja građevina: cjevovodi (sve vrste), trafostanice, javna rasvjeta i stambeni objekti

80

OBŠIVAČ d.o.o. Metković
ul. Dubrovačka 11
tel: 00385 20 681 902

26.04.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta, inženjerski objekti na cesti

81

"RM-LH" d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb, Poslovna zona I, tel: 032 200 420

06.05.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova na građevinama i to: oblast mašinstvo - izvođenje i montaža cjevovoda i prateće opreme u industriji nafte i gasa.

82

KJKP „RAD" d.o.o. Sarajevo
ul. Paromlinska 57
tel: 033 658 038

06.05.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja saobraćajnica (isključujući mostove i tunele)

83

„TERMOMATIK" d.o.o. Zenica
ul. Juraja Neidharta 42
tel: 032 448 810

06.05.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevinama i to: sistemi automatskog upravljanja u industrijskim objektima (izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja) i oblast mašinstvo - izrada i montaža postrojenja za indukcione peći i tehnološka priprema za visoke peći

84

„UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo
Ul. Mula Mustafe Bašeskije 10
Tel. 033 253 300

23.05.2011. produžava se do 23.05.2019. godine.

obavljanje djelatnosti građenja građevina u visokogradnji i izvođenje pojedinih dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje, i to:

Područje  niskogradnje:
-       pripremi radovi (zemljani radovi) i
-       radovi na izvođenju mostova.
Područje visokogradnje:
-       pripremi radovi (zemljani radovi),
-       radovi na izvođenju betonske, drvene i montažne konstrukcije,
-       građevisko - zanatski radovi i
-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.  

85

ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin, Hrvatska
Ul. Pavleka Miškine 49
Tel. 00385 (0) 42 404 404

23.05.2011.

obavljanje djelatnosti građenja građevina, izvođenja pojedinih dijelova građevina i izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: građenje inžinjerskih objekata na cestama (mostovi, propusti, potporne konstrukcije), izvođenje konstrukcija građevina visokogradnje, izvođenje zanatskih radova u visokogradnji

86

KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Zagreb, Hrvatska
Ul. Borongajska bb
Tel. 0385 1 23 55 125

24.05.2011.

produžava se do 24.05.2019. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:

-      radovi na izvođenju električnih instalacija.

87

ZM-MONTAG d.o.o.  Zagreb, Hrvatska
Ul. Veslačka 2/6
Tel. 0385 1 63 20 960

24.05.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja radova, i to: izvođenje radova na postrojenjima u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi) - oblast mašinstvo

88

GD „BIŠINA" d.o.o. Mostar
Ul. Lacina 29
Tel. 036 552 520

24.05.2011.

Obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.

89

„ALFA THERM" d.o.o. Mostar
Ul. Bleiburških žrtava 27 C
Tel. 036 324 868

24.05.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova, i to: izvođenje radova iz oblasti mašinstva (grijanje, hlađenje i ventilacija)

90

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. Zagreb
Ul. Velimira Škorpika 28
Tel. 00385 1 3703 080    

08.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja strojarskih postrojenja - cjevovodi za tekućine i plinove i rezervoari (tlačna oprema)

91

OTF Fovallalkozo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarasasag, Mađarska
ul.Galvani u. 44
Tel. +36 1 453 6300

08.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama, i to: izvođenje radova iz oblasti mašinstva - postrojenja u industriji nafte i gasa (plinovodi,naftovodi), izvođenje radova iz oblasti niskogradnje - zemljani radovi, izvođenje električnih instalacija sistema automatskog upravljanja

92

KVV Zrt. Mađarska,
Ul.  Bajosy-Zs. P.O. Box 2,
Tel. +36 84 310-310

08.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja radova na građevinama, i to: izvođenje električnih instalacija, izvođenje radova na plinovodima - oblast građevinarstvo, izvođenje radova u mašinstvu - postrojenja u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi)

93

"AKA METAL" d.o.o. Gračanica
Ul. Donja Lohinja bb
Tel. 035 780 562

10.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja radova na građevinama, i to: izrada i montaža metalnih dijelova u industrijskim objektima u oblasti mašinstva

94

"ZT TEHNOZAŠTITA" d.o.o. Mostar
Ul. Biskupa Čule bb
Tel. 036 326 340

10.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova na građevinama, i to: grijanje, hlađenja i ventilacija (KGH) u oblasti mašinstva

95

"ŠIRBEGOVIĆ" d.o.o. Gračanica
Ul. Patriotske lige bb
Tel. 035 700 000

10.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, i to: izvođenje metalnih i montažnih konstrukcija uključujući i temeljnu konstrukciju

96

„ORMAN" d.o.o. Kiseljak
Ul. 8.aprila bb
Tel. 030 543 621

10.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, i to: donji stroj, gornji stroj i pripremni građevinski radovi za cjevovode

97

„FLOORING" d.o.o. Sarajevo
Ul. Kolodvorska 12
Tel. 033 618 090

10.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje hidroizolaterskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje

98

GPD „TELING" d.o.o. Travnik
ul. Srednje osoje bb
tel. 030 511 567

15.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama, niskogradnja i to: izvođenje donjeg stroja javnih saobraćajnica i potpornih konstrukcija

99

„MIP" d.o.o. Mostar
ul. Vrapčići bb
tel. 036 557 520

16.06.2011.

obavljanje djelatnosti građenja građevina u oblasti visokogradnje i izvođenje pojedinih dijelova građevina-visokogradnja i to: zemljani radovi, izvođenje betonskih konstrukcija, zidarski radovi

100

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić-Grad, Republika Hrvatska
ul. Etanska cesta 8
tel. 00385 01 2831 600

17.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama, i to: oblast niskogradnje: zemljani radovi, izvođenje vodovoda, izvođenje kanalizacije i oblast elektrotehnike: radovi u elektrotehnici - električne instalacije

101

"MONTING-energetika" d.o.o. Trebinje
ul. Dušanova 22
tel. 059 240 805

21.06.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih radova na građevinama, oblast mašinstvo i to: izvođenje radova za kotlovska postrojenja (mlinovi, dozatori i sistemi obduvavanja)

102

STRABAG d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7
tel. 033 569 700

04.07.2011.

izvođenje pojedinih dijelova građevina, i to: izvođenje armiranobetonskih, betonskih konstrukcija i završnih radova u oblasti visokogradnje i izvođenje gornjeg stroja saobraćajnica u oblasti niskogradnje

103

"MIPRO-GRADNJA" d.o.o. Ilijaš
ul. Bosanski put 215
tel. 033 403 362

06.07.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina, oblast visokogradnja i to: izvođenje betonskih i armirano betonskih konstrukcija i izvođenje građevinskih zanatskih radova

104

"SES" d.o.o. Sarajevo
ul. Trg ZAVNOBIH-a 25
tel. 033 766 555   

07.07.2011.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama, i to: električne instalacije u elektroenergetici (uključivo poslove instaliranja javne rasvjete kao dio električnih instalacija)

105

RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
ul. Rudarska 72
tel. 035 281 232

12.07.2011.

Izvođenje geotehničkih laboratorijskih ispitivanja

106

GEOKON - ZAGREB d.d. ul. Starotrnjanska 16a
tel. +385 1 605 00 55

13.07.2011.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

107

BIS VAM Anlagentechnik GmbH, Austrija
ul. Dieselstrasse 2
tel. +43 7242 406 221

14.07.2011.

izvođenje postrojenja, i to: izvođenje postrojenja u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi) - oblast mašinstvo

108

"PBP" d.o.o. Konjic,
ul. Hadžića polje bb,
036/735-640

26.07.2011

izvođenje specifičnih radova na građevinama, niskogradnja i to: betonski kolovozi i drugi specifični betonski radovi u niskogradnji

109

"UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo,
ul. Mula Mustafe Bašeskije 10,
033/253-300

26.07.2011. produžava se do 26.07.2019. godine.

izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

110

GD "ARHITEKT" d.o.o. Mostar,
ul. Opine bb,
036/577-670

27.07.2011.

izvođenje radova  iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika

111

"MIBRAL" d.o.o. Sarajevo,
ul. Srebrenička br. 1,
033/656-680

27.07.2011.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, radovi iz oblasti hidrotehnike i to: izvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, te vanjske vodovodne i kanalizacione mreže

112

"IGH-MOSTAR" d.o.o. Mostar,
ul. Bišće polje bb,
036/449-880, 036/449-881

27.07.2011.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

113

ALPINE Bau GmbH, Austria,
Wals bei Salzburg,
str. Alte Bundesstrasse 10,
+43(662)85820

08.08.2011.

obavljanje djelatnosti građenja građevina, i to: oblast niskogradnje, oblast visokogradnje, oblast hidrogradnje

114

PPS Pipeline Systems GmbH,
Quakenbruck Njemačka,
ul. Hindenburgstraße 36,
+49 543 11 40

22.08.2011.

izvođenje radova na  građevinama, radovi iz oblasti mašinstva (cjevovodni sistemi - naftovodi i plinovodi)

115

STRABAG AG Austria,
Spittal an der Drau,
str. Ortenburgerstr. 27,
+43 04762 6200

29.08.2011.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate na području Federacije Bosne i Hercegovine, i to:
- izvođenje električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izvođenje instalacija sistema automatskog upravljanja),
- izvođenje mašinskih instalacija na izgradnji cjevovoda, izvođenje KGH instalacija,
- izvođenje građevinskih radova u oblasti hidrotehnike.

116

„HARYSCO" d.o.o. Sarajevo,
ul. Bihaćka br. 1,
033/590-856

01.09.2011.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova na građevinama iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi iz oblasti niskogradnje i to:
- zemljani radovi,
- donji stroj javnih saobraćajnica,
- potporne konstrukcije,
- radovi iz oblasti komunalne hidrotehnike (vodovod i kanalizacija).

117

HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.H., Austria,
Perg, str. Greiner Straße 63,
+43 7262 5550

 01.09.2011.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevina iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, radovi iz oblasti niskogradnje:
- izvođenje građevinskih radova na magistralnim gasovodima.

118

„STEP" d.d. Sarajevo,
ul. Halilovići br. 2,
033/776-850

22.09.2011.

izvođenje radova iz oblasti elektroinstalacija
u oblasti automatike i elektronike i izvođenje
električnih instalacija u elektroenergetici

119

SICIM S.p.A. Italija,  
Busseto, Parma,
Via Consolatico Superiore 96/98,
0039 0524 930211

26.09.2011.

izvođenje radova na izgradnji cjevovoda (plinovoda, naftovoda, vodovoda) - oblast mašinstvo, izvođenje svih građevinskih radova na izgradnji cjevovoda (plinovoda, naftovoda, vodovoda)

120

„GLAJZ" d.o.o. Sarajevo,
ul. 6. marta bb, Hadžići,
+387 33 422 164

26.09.2011.

izgradnja gornjeg stroja željezničkih pruga, kranskih staza i tramvajskih pruga

121

„GEOPROJEKT" d.o.o.
Tuzla, ul. Rudarska 61,
+387 35 281 504

26.09.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

122

MUCIĆ & CO d.o.o.
Dugopolje, Republika Hrvatska,
ul. IV gardijske brigade,
+385 21 66 88 00

26.09.2011.

obavljanje djelatnosti građenja građevina u oblasti visokogradnje

123

„MRKONJIĆPUTEVI" AD
Mrkonjić Grad, ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 010

03.10.2011.

radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija

124

„MG MIND" d.o.o.
Mrkonjić Grad,
ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 090

03.10.2011.

radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraćajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija

125

„KONSTRUKCIJE" d.o.o.
 Mostar, ul. Kočine 198,
+ 387 36 57 41 11

03.10.2011.

radovi iz oblasti visogradnje, i to: armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije, zidarsko-zanatski radovi i PVC stolarija i ALU bravarija

126

„ELKO - MARIĆ " d.o.o.
Mostar, ul. Zalik br. 12,
+387 36 558 080

03.10.2011.

 

produžava se
do 30.08.2018. godine.

izvođenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici

127

»GRAKOP« d.o.o.
Kiseljak,  Gromiljak bb,
+387 (0)30 872 219

03.10.2011.

produžava se
do 24.12.2018. godine.

izvođenje pojedinih dijelova građevine u niskogradnji, i to: gornji stroj saobraćajnice – nevezani nosivi slojevi i izvođenje asfalterskih radova, potporne i obložne konstrukcije uz saobraćajnice i objekti odvodnje saobraćajnice: oborinske i procjedne vode

128

»KONČAR-INEM« d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22,
+385 01 365 5900

10.10.2011.

izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: instaliranje sistema za automatsko upravljanje u idustrijskim građevinama, izrada kontrolnih sistema za industrijske procese, izvođenje niskonaponskih instalacija (zračne i podzemne) javnog osvjetljenja i kontrole saobraćaja (sve za naponske nivoe do 35 kV) i  izvođenje instalacija komunikacija (komunikacijski sistemi za zgrade i industriju, instalacije za računalne mreže, infrastrukturne instalacije za komunikacije uključivo i pripadajući kabelski ili zračni razvod)

129

»TERMOMATIK« d.o.o.
Zenica, Juraja Neidharta 42,
+387 (0)32 448 810

10.10.2011.

28.01.2013.

Rješenje se poništava i oduzima se ovlaštenje za izvođenje pojedinih specifičnih radova u oblasti vatrostalstva, i to: ozid i montaža vatrostalnih obloga, rješenjem broj: UPI/03-23-2-143/11 AK od 28.01.2013. godine

130

»CONRAM« d.o.o.
Brčko, Gornji Rahić bb,
+ 387 49 514 010

25.10.2011.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje električnih instalacija sistema u niskonaponskim i srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima, izvođenje električnih instalacija u idustrijskim građevinama, izvođenje električnih instalacija javnog osvjetljenja i izvođenje električnih instalacija u objektima visokogradnje

131

»IN« d.o.o. Sarajevo,
ul. Radićeva 14,
+ 387 33 205 463

25.10.2011.

izvođenje pojedinih radova na građevinama, i to: oblast visokogradnje (izrada i rekonstrukcija glavne nosive konstrukcije) i oblast niskogradnje (izvođenje i rekonstrukcija objekata na saobraćajnicama, površinska odvodnja i izrada multibarijerne zaštite na sanitarnim deponijama)

132

»TROMONT« d.o.o.
za građevinarstvo, promet i usluge,
Splitu, ul Dračevac 11,
Republika Hrvatska,
+ 385 21 541 410

02.11.2011.

izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim građevinama, izvođenje sigurnosnih sustava i protupožarnih sustava te kontrola sustava za industrijske procese, izvođenje električnih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV i izvođenje instalacija  komunikacija, instalacije centralnog grijanja, klimatizacije i ventilacije u oblasti mašinstva i hidroinstalacije i završni radovi u građevinarstvu u oblasti visokogradnje

133

»ESOTECH« d.d., Velenje
ul. Preloška cesta 1,
3320 Velenje, Slovenija,
+ 386 3 8994 670

28.11.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, i to: izvođenje elektroinstalacionih radova

134

»RUDSTROJ« d.d. Kakanj,
ul. Rudarska br. 8,
+387 32 553 636

05.12.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, i to: oblast mašinstvo (izvođenje mašinskih radova u procesnoj industriji, izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u termoenergetskim objektima) i oblast elektroinstalacija (izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim građevinama, izvođenje električnih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV)

135

»ARCUS« d.o.o. Sarajevo,
ul.Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8e,
+ 387 33 710 020

12.12.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: izvođenje radova na sistemima tehničke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa)

136

»INTEGRAL INŽINJERING«
A.D. LAKTAŠI,
ul. Majke Jugovića bb.
+ 387 51 326 060

12.12.2011.

obavljanje djelatnosti građenja građevina u oblasti niskogradnje i visokogradnje

137

»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Đorđa Mihajlovića br. 4,
+387 35 363 800

20.12.2011.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada i montaža transportnih sistema u rudarstvu, izrada i montaža posuda pod pritiskom (izuzev svih vrsta cjevovoda pod pritiskom kao i instalacija koje podliježu protueksplozivnoj zaštiti) i izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.

138

»BAŠANOVIĆ« d.o.o. Lukavac,
ul. Ozrenskog odreda bb, Puračić,
+387 35 554 511

OVLAŠTENJE ODUZETO

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izgradnja gornjeg stroja cesta

139

»DTQ« d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko polje br. 7, Ilidža
+387 33 77 69 50

04.01.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

140

»CESTA-VARAŽDIN« d.d.,
ul. Međimurska br. 26,
Varaždin, Republika Hrvatska,

04.01.2012.

obavljanje djelatnosti građenja građevina, i to:
- izgradnja objekata niskogradnje,
- održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
(osim cesta i autocesta),
- izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
- izgradnja i održavanje hidrograđevinskih objekata,
- pripremni radovi (rušenje i razbijanje objekata)

141

D.O.O. »BEHIĆ - SANY - BOY«
Bihać, ul. Orljani bb,
+387 37 311 127

OVLAŠTENJE ODUZETO

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje (izgradnja gornjeg stroja cesta)

142

»BUJICE« d.d. Konjic,
u. Stara čaršija bb,
+387 36 734 060

09.01.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje radova na regulacijama rijeka i izvođenje hidromelioracionih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

143

»A 3« d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntića br. 74,
+387 39 700 650,
+387 39 705 214,
+387 39 703 414

24.01.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

144

»GEOTEHNOS« d.o.o.
Sarajevo, Ilidža
ul. Lužansko polje br. 7,
+ 387 33 637 666

OVLAŠTENJE ODUZETO

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

145

»BH Telecom« d.d. Sarajevo
Telecom Inženjering,
Bulevar Meše Selimovića broj 18,
+387 33 460 592

08.02.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, izrada prelaza sa kablovskom kanalizacijom (preko saobraćajnica, riječnih tokova, mostova i vijadukta), izrada okana, potpornih i obložnih  AB zidova, antenskih stubova, objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija.

146

»PROGRAD« d.o.o. Žepče,
ul. Donja Golubinja bb,
+ 387 32 684 060

20.02.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, fasaderski radovi, stolarski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

147

»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar
ul. Šaćira Palate br. 4
+387 36 555 131

21.03.2012.

 

produžava se
do 23.07.2018. godine.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

148

»BAHEN - GRADNJA« d.o.o. Sarajevo,
ul. Senada Poturka - Senčija br. 131
+387 33 465 109

21.03.2012.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, radovi iz oblasti visokogradnje - hidroizolaterski radovi

149

»MILIČEVIĆ« d.o.o.
Kreševo, ul.Vrela bb
+387 30 800 072

22.03.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, i to: zemljani radovi, izrada donjeg stroja saobraćajnica i izrada objekata odvodnje na saobraćajnicama, potpornih konstrukcija i propusta

150

»ELING INŽINJERING« d.o.o.
Teslić, ul. Svetog Save 87/A
+387 53 410 310

22.03.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti malih hidroelektrana, i to: izvođenje KGH instalacija, izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u hidroenergetskim objektima i izvođenje električnih instalacija

151

»MONTINGENERGETIKA«
d.o.o. Tuzla,
ul. Inžinjerijske brigade bb,

29.03.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva i to: mašinski radovi na energetskim postrojenjima, montaža mašinskih metalnih dijelova u energetskim objektima, izrada i montaža posuda pod pritiskom i mašinski radovi na industrijskim cijevovodima.

152

RUDARSKI INSTITUT d.d.
Tuzla
ul. Rudarska br. 72
+387 35 281 232

17.04.2012.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu

153

»MENADŽER« d.o.o.
Lukavac, ul. Poljice bb
+ 387 35 542 162
+ 387 35 542 413

25.04.2012.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini i to: sanacija i osiguranje kosina/škarpi, izrada gabionskih potpornih konstrukcija i gabionskih madraca, izrada i ugradnja barijera protiv odrona i sniježnih lavina, izrada torkret/mlaznog betona, ugradnja i injektiranje sidara, izrada AB roštilja, hidrosjetva, izrada i ugradnja zaštitnih žičanih ograda i ugradnja protivzvučnih barijera

154

»AQUATERM d.o.o.«
Karlovc - Hrvatska,
ul. Primorska 28,
+ 385 47 416 620

25.04.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: izvođenje unutrašnjih i vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa pratećim hidrotehničkim objektima.

155

»IZGRADNJA TOJAGA« d.o.o.
Mostar, ul. Put HUD 29,
+387 36 570 740

25.04.2012.

produžava se
do 03.05.2018. godine.

izvođenje pripremnih radova, izgradnje donjeg stroja cesta i postavljanje opreme na cestama

156

»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar, ul. Maršala Tita 254a,
+387 36 555 131

09.05.2012.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

157

Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o.
Banja Luka, ul. Jug Bogdana bb,
+387 51 326 064

25.05.2012.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja

158

DŽEKOS d.o.o. Sarajevo,Ilidža,
Ismeta Alajbegovića - Šerbe br. 16, +387 33 766 060

30.05.2012.

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje donjeg stroja saobraćajnica, izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i izvođenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)

159

''ITC'' Zenica d.o.o.
ul.Zmaja od Bosne bb
(poduzetnička zona 1)
+387 32 441 200

06.06.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova i ugradnja stolarije

160

Društvo za geološka istraživanja
''GEO - MARIĆ'' d.o.o. Mostar,
ul. Cim br. 7

11.06.2012.

izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

161

GD ''RAD'' d.d. Konjic,
ul. IV Muslimanske brigade bb
+387 36 731 028

12.06.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje donjeg stroja saobraćajnica, izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i izvođenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)

162

''ALMY - GRADNJA'' d.o.o.
Zenica, ul.Vrandučka bb - Pečuj,
+387 32 456 073

13.06.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, limarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i hidroizolaterski radovi

163

"DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe 16,

22.06.2012

izvođenje radova iz oblasti građevinarstva - objekti visokogradnje,

163A

JP Elektroprivreda BiH d.d.
ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Blažujski drum bb - Ilidža
+387 33 76 27 23

22.06.2012.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica, izvođenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije i izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u objektima

164

''Š.F.-INŽENJERING'' d.o.o.
Tuzla, ul. Turalibegova br. 22
+387 35 257 023

OVLAŠTENJE ODUZETO

izvođenje pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: uvođenje vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje, (43.22  KD BiH) i gradnja cjevovoda za tečnosti, uključujuči (međugradske i gradske cjevovode - vodovode i kanalizacijske sisteme), iz oblasti niskogradnje, (42.21 KD BiH)

165

''TELEFONIJA - VIDAKOVIĆ'' d.o.o.
Doboj, ul. Kralja Aleksandra br. 7

19.07.2012.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektrotehnike - postavljanje sistema rasvjete i postavljanje ulične rasvjete i električne signalizacije (43.21 KD BiH 2010), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: proizvodnja, isporuka i izgradnja kompletnih sistema svjetlosne saobraćajne signalizacije - semafora, sa građevinskim radovima na izradi kablovske kanalizacije i proizvodnja, isporuka i izgradnja kompletnih sistema javne rasvjete, sa građevinskim radovima na izradi kablovske kanalizacije

166

„TB INŽINJERING" d.o.o.
Breza, ul. 6. April br. 6

19.07.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:donji stroj javnih cesta, gornji stroj javnih cesta i izgradnja vodovoda i kanalizacije.

167

UNIS - FAGAS d.o.o.
Sarajevo
ul. Rajlovačka b.b.
+387 33 590 739

OVLAŠTENJE ODUZETO

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: postavljanje/montaža mjerno regulacionih stanica i prateće instrumentacione opreme za mjerenje

168

NEIR, d.o.o. Split
ul. Vukovarska 148
+ 385 21 47 35 48

20.07.2012.

izvođenje iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

169

''AREL'' d.o.o. Zenica
Sarajevska 133
+387 32 246 629

20.07.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: armirački radovi, radovi na izradi i montaži čelične konstrukcije i limarski radovi

170

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
Zagreb, ul. Nike Grškovića br. 23
+385 1 468 45 99

20.07.2012.

obavljanje djelatnosti konzervatorsko - restauratorskih radova na kamenoj plastici nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

171

„ARAPOVAC-PUTEVI" d.o.o.
Čelić, ul. Izeta Ahmetovića 62
+387 35 668 700

10.08.2012.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, donji stroj javnih saobraćajnica, gornji stroj javnih saobraćajnica, potporne konstrukcije i postavljanje opreme na cesti

172

''Putovi''  d.o.o. Grude,
ul. Ružići bb,
+ 387 39 674 400

10.08.2012

izvođenje radova iz oblasti građevinarstva - objekata niskogradnje (ceste i drugi inženjerski objekti na cesti građevinske struke), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

173

KAMGRAD d.o.o. Zagreb
ul. Josipa Lončara 1/h
+ 385 1 3430 300

13.08.2012.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje građevinskih konstrukcija, izvođenje građevinsko zanatskih radova, izvođenje elektro instalacija i izvođenje mašinskih instalacija

174

''TEMPO-VRANICA'' d.d.
Mostar, ul. Put za Aluminij bb
+ 387 36 312 320

14.08.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijeova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje građevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne drvene i zidane konstrukcije)

175

''NISKOGRADNJA'' d.o.o.
Laktaši, ul. Karađorđeva br. 63
+387 51 348 000

14.08.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica

176

''DEELA'' d.o.o. Kakanj,
ul. Karaulsko polje bb
+387 32 774 012

17.08.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi, donji stroj saobraćajnica, potporne i obložne konstrukcije i izgradnja mostova

177

''ITC'' Zenica d.o.o., sa sjedištem u Zenici, u ulici Zmaja od Bosne bb (poduzetnička zona 1),

OVLAŠTENJE ODUZETO

izvođenje električnih instalacija u visokogradnji (slaba struja)

178

ENERGOINVEST d.d. Sarajevo,
Hamdije Ćemerlića br. 2 +387 33 703 336

24.08.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti elektroenergetike, mašinstva, građevinarstva i hidrotehnike,  i to:

-       izvođenje električnih instalacija u visokogradnji (naponski nivo do 35 kV),

-       izvođenje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa - TS i DV,

-       izvođenje sistema katodne zaštite na podzemnim metalnim instalacijama industrijskih objekata i na podzemnim metalnim cjevovodima (sistemi sa nametnutim strujama i sistemi galvanskim anodama),

-       izgradnja energetskih objekata za proizvodnju električne energije (HE, TE, solarne i vjetroelektrane) - iz oblasti elektrotehnike i mašinstva,

-       izgradnja TK sistema,

-       izgradnja SCADA sistema,

-       izgradnja procesnih postrojenja i objekata za  skladištenje,

-       izgradnja cjevovoda gasovitih i tekućih materija i gasnih mreža,

-       uvođenje instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije - oblast građevinarstva i hidrotehnike,

-       izvođenje konstrukcija objekata visokogradnje,

-       izvođenje vodovoda i  kanalizacije,

-       objekti za tretman voda,

-       izvođenje hidrotehničkih objekata u niskogradnji.

178A

''UNIPROJEKT''
Komerc inžinjering d.o.o.
Zenica, ul. Travnička br. 64
+387 032 442 671 (670)

28.08.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: betonski radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, fasaderski radovi, stolarski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije

179

''GRADNJA'' d.o.o.
Mostar, ul. Opine bb

06.09.2012.

 

produžava se
do 29.10.2018. godine.

obavljanje djelatnosti izvođenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

180

''TED INVEST'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Buka br. 3
+387 33 665 205

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova, i to: iskop kanala i bušenje trupa puta i pruge, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

181

BBR ADRIA d.o.o.
Zagreb,ul. Kalinovica 3
+385 1 3839 220

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju kablova za prednaprezanje građevinskih konstrukcija i radovi na izvođenju geotehničkih sidara

182

''HANO'' d.o.o. Sarajevo
ul. Kolodvorska br. 12A
+387 0 33 737 330

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada i montaža aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga kao i aluminijske bravarije

183

''BOSMAN'' d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Rakovička cesta 18
+387 33 762 061

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
-    izvođenje donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica,
-    horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija.

184

''TERMO-BETON'' d.o.o.
Breza, ul. Potkraj bb
+387 32 789 050

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: oblast niskogradnje (donji stroj saobraćajnica, potporne i obložne konstrukcije i izgradnja propusta i mostova raspona do 16 metara), oblast visokogradnje (zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi i zidarski radovi)

185

''ITC'' Zenica d.o.o.
ul. Zmaja od Bosne bb
(poduzetnička zona 1)
+387 32 441 200

19.09.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini - izvođenje električnih instalacija jake struje (uključivo i instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja u visokogradnji (jaka struja)  (razred po staroj nomenklaturi klasifikacije djelatnosti 45.31 odnosno 43.21 po KD BiH 2010 - NACE Rev 2.), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

186

BS TS d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Tvornička br. 3
+ 387 33 636 786

10.10.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija (telekomunikacioni uređaji i informacioni sistemi)

187

''ChenCo'' d.o.o. Sarajevo
ul. Jadranska do br. 1
+387 33 254 330

22.10.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje hidroizolaterskih radova na objektima niskogradnje i visokogradnje

188

''TEHNOGRAD-company'' d.o.o., sa sjedištem u Tuzli, u ulici Fra Grge Martića br. 8,

30.10.2012.

izvođenje: betonskih, armiračkih, tesarskih, zidarskih radova i montažnih AB konstrukcija iz oblasti visokogradnje i izvođenje: betonskih, armiračkih, tesarskih, zidarskih i zemljanih radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje.

188A

ZADRUGA d.o.o. Mostar
ul. Bišće polje bb,
+387 36 577 895

23.10.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: zemljani radovi i izvođenje donjeg stroja cesta

189

Ludwig Pfeiffer Hoch und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Kassel str. Lilienthalstr. 33
+ 49 561 95347 44

23.10.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje - hidrotehnika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda

190

''Hidrogradnja'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 19,

13.11.2012.

izvođenje radova iz oblasti građevinarstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

190A

SOKOGRADNJA d.o.o. Sarajevo - Novo Sarajevo, ul. Put života br. 2, +387 33 20 66 36

23.10.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na odvodnji donjeg stroja željezničkih pruga i industrijskih kolosjeka

191

PUŠINA d.o.o. Grude, sa sjedištem u Plavilo bb, Drinovci, Grude,

16.11.2012

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, i to:

-       pripremni radovi,

-       zemljani radovi,

-       izrada donjeg stroja saobraćajnica,

-       izrada potpornih i obložnih konstrukcija,

-       izrada objekata odvodnje na saobraćajnicama.

192

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, u ulici Zeleni trg 6/a,

03.12.2012.

građenje građevina iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, uključujući elektro i mašinski dio izvođenja, i to:

-    gradnja stambenih i nestambenih zgrada,

-    gradnja cesta i autocesta,

-    gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica,

-    gradnja mostova i tunela,

-    gradnja cjevovoda za tekućine i plinove,

-    gradnja hidrograđevinskih objekata,

-    gradnja ostalih građevina niskogradnje,

-    uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu.

193

''TEMPO-VRANICA'' d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, u ulici Put za Aluminij bb,

17.12.2012

izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izgradnja mostova.

194

"DŽENA" d.o.o. Gradačac
ul. Titova br. 2/12,
+387 35 817 225

18.12.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenje pojedinih dijelova građevine i to: zemljani radovi, izvođenje betonskih i zidanih konstrukcija u visokogradnji, fasadni i farbarski radovi i ugradnja stolarije.

195

DOO ''REGENERACIJA'' Velika Kladuša
ul. Nurije Pozderca bb
+387 37 775 255

19.12.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: montaža cjevovoda za mostovsku odvodnju

196

''GPI'' d.o.o. Konjic
Orašje do br. 10, Konjic
+387 36 734 340

25.12.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:  izvođenje donjeg stroja cesta, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje propusta i mostova (raspona do 16 metara) i izvođenje odvodnje na cestama

197

CENGIZ INSAAT SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI
(dioničko društvo)
Istanbul, Republika Turska
ul. Mahir Iz br. 30, Uskudar
+387 33 833 070

28.12.2012.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje (građevinski, elektro i mašinski dio izvođenja), i to: izgradnja puteva i autoputeva, izgradnja željeznica i metroa, izgradnja tunela i izgradnja inžinjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)

198

''BUJICE'' d.d. Konjic
ul. Stara čaršija bb
+387 36 734 060
+387 61 106 075

31.12.2012.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:  izvođenje donjeg stroja cesta, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje odvodnje na cestama i izvođenje cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajućim objektima (rezervoari, pumpne stanice, zatvaraćnice)

199

''BUTMIR'' d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta br. 45
+ 387 33 774 150

31.12.2012.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje saobraćajnica, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje propusta i mostova i izvođenje tunela (izuzev elektro i mašinske faze izvođenja)

200

''TRGOŠPED'' d.o.o. Kakanj
ul. Alije Izetbegovića bb
+ 387 32 555 808

11.02.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje (izvođenje gornjeg stroja cesta) i iz oblasti visokogradnje (izvođenje građevinsko-zanatskih radova), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

201

"OHL ŽS" a.s.  Brno - stred
ul. Burešova 938/17
Republika Češka
+ 420 541 571 111

12.02.2013.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izgradnja saobračajnica,
- izgradnja željeznica,
- izgradnja tunela (uključujući elektro i mašinsku fazu izvođenja),
- izgradnja inžinjerskih objekata na saobračajnicama (mostovi i potporne konstrukcije)

202

''RADIS'' d.o.o.
Istočno Novo Sarajevo
ul. Vojvode R. Putnika 118
Bosna i Hercegovina
+ 387 57 343 136

13.02.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje donjeg i gornjeg stroja saobraćajnica iz oblasti niskogradnje,
- izvođenje vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije iz oblasti niskogradnje,
- izvođenje građevinsko-zanatskih radova iz oblasti visokogradnje,
- izvođenje KGH instalacija iz oblasti visokogradnje,
- izvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje

203

''FAMUS-GRADNJA 3'' d.o.o.
Tešanj, ul. Kralja Tvrtka bb, Jelah
+387 33 653 838

14.02.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- pripremni radovi,
- zemljani radovi,
- građevinsko-zanatski radovi (tesarski, zidarski, armirački, betonski - armirano betonski, krovopokrivački, izolaterski, keramičarski i molerski)

204

"ENTEA" d.o.o. Sarajevo
ul. Rustem Pašina br. 23/II
Ilidža
+387 33 627 601

05.03.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje konstruktivne faze tunela (izuzev elektro i mašinske faze)

205

"IMK RS" Banja Luka,
ul. Jasenovačkih logoraša br. 4a
+387 51 462 315

14.03.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

206

''ELMONT'' d.o.o. Žepče, sa sjedištem u Žepču u ulici Golubinja bb,

21.03.2013

izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industriji.

207

''ENTEA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Rustem Pašina br. 23/II,

02.04.2013.

-     izvođenje saobraćajnica,

-     izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama,

-     izvođenje propusta i mostova,

-     izvođenje elektro i mašinske faze,

-     izvođenje geotehničkih sidara.

208

''TERMOELEKTRO'' d.o.o.
Brčko, Bulevar mira br. 1
+387 49 216 832

17.04.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima

209

"HERING" d.d. Široki Brijeg
ul. Provo b.b.
+387 39 701 588

17.04.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja radova iz oblasti građevinarstva (niskogradnje i visokogradnje), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

210

''FAIN'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo, u ulici Behdžeta Mutevelića br. 2B,

14.05.2013.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, i to:

-      pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta izuzev miniranja stijena),  

-      zidarski radovi,

-      postavljanje podnih i zidnih obloga,

-      ugradnja stolarije,

-      bojenje, i 

-      fasadni i štukaturski radovi.

210A

"AGENCIJA KAMIR" d.o.o.
Široki Brijeg
ul. Obilazna cesta br. 32
+387 39 700 700

24.04.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje elektroinstalacija

211

MIP d.o.o. Mostar
ul. Vrapčići bb,
+387 36 557 520

14.05.2013.

obavljanje djelatnosti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

211A

"PROMARK" d.o.o.
Mostar, ul. Rodoč bb
+387 36 350 210

26.04.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- Izvođenje radova iz oblasti niskogradnje na objektima odvodnje i propustima na saobraćajnicama, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi i tesarski radovi,     
- Gradnja cjevovoda za tečnosti, uključujući: međugradske i gradske
cjevovode - vodovode kanalizacijskih sistema,
- Izvođenje radova iz oblasti visokogradnje, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, bravarski radovi, i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije

212

DŽENA d.o.o. Gradačac
ul. Hasana Kikića bb
+387 35 822 100

14.05.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
građevinsko-zanatski: tesarski radovi, krovopokrivački radovi, izolaterski radovi, limarski radovi, podopolagački radovi, keramičarski radovi, i bravarski radovi.
instalaterski: uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

213

SANTAĆ INŽENJERING d.o.o.
Lukavac, Kralja Tvrtka I bb
+387 35 555 571

15.05.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industriji

214

DŽEKOS d.o.o.
Sarajevo, Ilidža
Ismeta Alajbegovića
Šerbe br. 16
+387 33 766 060

16.05.2013.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje saobraćajnica, izvođenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvođenje propusta i mostova i izvođenje tunela (uključujući elektro i mašinsku fazu izvođenja)

215

AME d.o.o. Breza
ul. Branilaca grada bb,
+387 32 783 550

12.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
Izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, i to: izvođenje saobračajnica, izvođenje potpornih konstrukcija, pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta izuzev miniranja stijena), gradnja cjevovoda za tečnosti, uključujući međugradske i gradske cjevovode (vodovode i  kanalizacijske sisteme),
Izvođenje radova iz oblasti visokogradnje, i to: radovi na izvođenju vanjskog uređenja (betonska galanterija).

216

Design & QC d.o.o.
Sarajevo
ul. Marka Marulića br. 2
+387 33 655 531

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

217

MC - STELLA
Velika Kladuša
ul. Trnovačka br. 10
+387 37 775 180

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini (izvođenje električnih instalacija u NN i SN postrojenjima, izvođenje elektro instalacija u visokogradnji i izvođenje elektro instalacija javne rasvjete), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

218

GRADMONT d.o.o.
Gradačac
ul. Donje Ledenice bb,
+378 35 821450

13.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izrada i montaža prefabrikovanih armiranobetonskih montažnih konstrukcija uključujući i temeljnu konstrukciju

219

DŽIM COMPANY d.o.o.
Tuzla, ul. Rudarska br. 61
+387 35 281 447

26.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje donjeg stroja saobračajnica (iskopi, nasipi i ravnanje tla)

220

GEOTEHNIČKI STUDIO doo
Zagreb, Hrvatska
ul. Nikole Pavića br. 11
+ 385 1 3879 072

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

221

TERMOMATIK -
TOPLOTEHNIKA'' d.o.o.
Zenica
ul. Juraja Neidharta br. 42
+387 32 440 341

27.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova iz vatrostalstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: ozid i montaža vatrostalnih obloga

222

DINARIK d.o.o., Široki Brijeg ul. Fra Didaka Buntića br. 74

28.06.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mostova i pripremni radovi na gradilištu

223

TEMPO-VRANICA d.d. Mostar
ul. Put za Aluminj bb
+387 36 312 320
+387 36 313 854

29.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti hidrotehnike - složene hidrotehničke građevine, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje konstruktivne faze hidrotehničkih građevina

224

VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
ul. Bosne Srebrene bb
(SKPC ''Mejdan'')
+387 35 369 000

31.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju: industrijskih dimnjaka, montaži čeličnih elemenata u okviru poslova gradnje i sanacije dimnjaka (penjalice, platforme i ostali sastavni elementi industrijskih dimnjaka), montaži i demontaži skela i radnih platformi i radovi na čišćenju parom i pješčanim mlazom

225

Electra d.o.o. Sarajevo
ul. Porodice Ribar br. 43
+387 33 711 870

31.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje električnih instalacija (električne instalacije slabe i jake struje, sistemi automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja)

226

GRADNJA KONSTRUKT d.o.o.
Bihać, ul. Bosanskih Šehida bb
+387 37  350 594

OVLAŠTENJE ODUZETO

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: građevinsko - zanatski radovi (tesarski, zidarski, armirački, betonski, armiranobetonski, krovopokrivački, izolaterski, fasaderski, podopolagački i molerski radovi).

227

CONING d.o.o. Sarajevo
ul. Radnička br. 70 A
+387 33 645045

31.07.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju: zvučnih barijera, zaštitne ograde, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

228

DRINJAKOVIĆ d.o.o.
Sarajevo,
ul. Urijan Dedina 41
+387 33 635 116

06.08.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje konstruktivne faze tunela (betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),
- izvođenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi raspona do 20m, propusti i potporne konstrukcije) i
- izvođenje zemljanih radova.

229

TELEFONGRADNJA d.o.o.
Sarajevo, Hadžići, 
ul. Donji Hadžići b.b.
+387 33 423 626

19.08.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje kanala i bušenje trupa puta

230

ENERGOCONTROL
ZEGREB d.o.o.
ul. Kovinska br. 30
Zagreb, Republika Hrvatska
+385 1 34  363 33

29.08.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, i to elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvođenje instalacija i vodova, ugradnje opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme) za:
- sisteme upravljanja u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme električnih zaštita u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme uzbude u elektranama i energanama,
- sisteme turbinske regulacije u hidroelektranama,
- sisteme istosmjernog i izmjeničnog napajanja u elektranama,
- sisteme mjerenja i obračunskih mjerenja u elektranama,
- sisteme upravljanja i nadzora rasvjete, grijanja i hlađenja.

231

EARTH d.o.o.
export-import Tuzla,
ul. Mehmedalije Maka Dizdara
Stupine B-1,
+387 35 255 016

08.10.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

232

OKAC d.o.o. Goražde
ul. Zdravstvenih radnika br. 22
+387 38  222 207

09.10.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta - izuzev miniranja stijena),
- donji stroj saobraćajnica.

233

Piro-LMS d.o.o. Tuzla
ul. Rudarska br. 400,
+387 35 281 645

05.11.2013

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: izvođenje mašinskih metalnih dijelova u industriji

234

VALTER-ELEKTRO d.o.o.
Sarajevo, Ilidža, ul. Tvornička br. 3
+387 33 628 927

05.11.2013.

obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike (transformatorske stanice, obnovljivi izvori energije i električne instalacije), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

235

DIWANX d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Rustempašina br. 1
+387 33 761 365

05.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova iz oblasti niskogradnje (isključivo za saobračajnice), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju: hidroizolacija, zaštitnih ograda i ivičnjaka

236

SELA d.o.o. Sarajevo
ul. Halilovići br. 2
+387 33 776 886

06.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja, i to:
- zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika;
- pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje (propusti i jednostavnije potporne konstrukcije);
- građenja građevina iz oblasti visokogradnje (pripremni radovi na gradilištu, građevinsko-zanatski radovi,  uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije, sistema za grijanje i klimatizaciju -KGH i elektroinstalacija); za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja

237

GOŠA MONTAŽA AD
Velika Plana,
ul. 28 Oktobra 65
Republika Srbija
+381 26 321 476

06.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti građevine i mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenja radova u oblasti industrijskih građevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi i skladišni terminali)

238

SIMING TRADE d.o.o.
Foča, ul. Branka Radičevića bb
+387 58 220 240

20.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti elektrotehnike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje električnih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV, izvođenje srednjenaponskih trafostanica i niskonaponskih trafostanica, izvođenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije.

239

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Ivanić-Grad, ul. Etanska cesta 8
+385 1 2831 222

20.11.2013.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini u oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje specifičnih radova automatskog upravljanja u industriji nafte i plina,
- izvođenje sistema automatskog upravljanja u industrijskim procesima,
- izvođenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije,
- izvođenje električnih instalacija naponskog nivoa do 35 kV u objektima i van objekata (automatsko upravljanje u industriji, protupožarni sistemi i javna rasvjeta) i
- izvođenje instalacija komunikacija.

240

EKO TEH d.o.o.
Vogošća, ul. Igmanska br. 36
033 580 721

21.01.2014.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje (stambenih i nestambenih građevina), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- radovi na izvođenju: armiračkih, tesarskih, zidarskih, molersko - farbarskih, fasaderskih i izolaterskih radova

241

Ludwig Pfeiffer Hoch und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Kassel, Lilienthalstr. 33
Hessen
Savezna Republika Njemačka
+ 49 561 953 470

23.01.2014.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti hidrotehnike - složenih hidrotehničkih građevina (vodozahvata, transporta, skladištenja i tretmana voda), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- izvođenje konstruktivne faze,
- izvođenje hidrotehničke faze,
- izvođenje hidromašinske faze i
- izvođenje elektrotehničke faze.

242

ENIT d.o.o. Sarajevo
ul. Tešanjska br. 24a
+387 33 719 255

07.02.2014.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva, uvođenje:
- telekomunikacijskih vodova i
- vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove, ne obuhvata, uvođenje:
- električnih vodova i opreme,
- satelitskih antena,
- sistema rasvjete,
- protivpožarnih alarma,
- protivprovalnih alarma,
- ulične rasvjete i električne signalizacije,
- rasvjete na uzletištima na aerodromima i
- električnih kolektora za solarnu energiju

243

FUEL BOSS d.o.o. Zenica
ul. Goraždanska br. 80
+387 32 200 270

11.02.2014.

obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja mašinstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to: radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija

244

SKLADGRADNJA d.o.o.
 Split, ul. Gundulićeva br. 33
Republika Hrvatska
+ 385 21 480 994

11.02.2014.

obavljanje djelatnosti građenja građevina iz oblasti niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- oblast 42, grana 42.1, razred 42.11 - prema KD BiH 2010 što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze, podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije), izuzev gornjeg stroja cesta i
- oblast 42, grana 42.1, razred 42.13 - prema KD BiH 2010 što podrazumjeva: gradnju tunela, izuzev: mostova i elektro i mašinskog dijela izvođenja tunela

245

''ETS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Novo Sarajevo u ulici Muhameda ef. Pandže br. 67,

24.02.2014

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje, i to:

-        električnih vodova i opreme,

-        telekomunikacijskih vodova,

-        vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove,

-        satelitskih antena,

-        sistema rasvjete,

-        protivpožarnih alarma,

-        protivprovalnih alarma i

-        električnih kolektora za solarnu energiju,

246

''LIMOPLAST'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u Gradačcu, u ulici Sarajevska bb,

31.03.2014

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),:

građevinsko zanatski radovi (izuzev instalaterskih radova), i to:

-       bravarski radovi,

-       limarski radovi,

-       ugradnja stolarije,

-       fasaderski radovi od limova i njima srodni radovi.

247

''CLIMA-TRADE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Džemala Bijedića br. 301,

23.04.2014

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti niskogradnje, i to: uvođenje opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju tunela.

248

''PRIJEDORPUTEVI'' a.d. Prijedor, sa sjedištem u Prijedoru u ulici 27. Juni br. 17,

produžava se do 14.06.2018. godine.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-       saobraćajnice (gornji i donji stroj cesta),

-       mostovi,

-       tuneli (izvođenje konstruktivnog dijela i betoniranje sekundarne obloge te radovi na uvođenju opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju tunela),

-       vijadukti,

-       potporne konstrukcije i

-       propusti.

249

Društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge ''AGI'' d.o.o. Konjic, sa sjedištem u ulici Živašnica bb do broja 50, Podorašac, Konjic,

16.05.2014.

Područje saobraćajneinfrastrukture sa pratećim objektima:

- radovi na izvođenju donjeg stroja cesta,

- radovi na izvođenju inženjerskih objekata na cestama: propusti (prolazi do 5m) i potporne konstrukcije i

- radovi na izvođenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.

Područje komunalne hidrotehnike:

- radovi na izvođenju vanjskih vodovodnih i kanalizacionih mreža i

- radovi na uređenju vodotoka.

250

''SINTAL'' DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRADJEVINARSTVU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. SARAJEVO,

sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 7b, Sarajevo,

16.05.2014

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumjeva

uvođenje/postavljanje instalacija:

-         sistema za grijanje,

-         opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje i

-         plinskih instalacija.

251

PUTOVI d.o.o. GRUDE, sa sjedištem u Ružići b.b., Grude,

16.05.2014

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje, što podrazumjeva:

gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolazi, propusti i potporne konstrukcije). 

252

TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, sa sjedištem u ulici Plandište broj 14, Sarajevo, Ilidža,

16.05.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumjeva 

uvođenje/postavljanje instalacija:

-     sistema za grijanje,

-     opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

253

Društvo sa ograničenom odgovornošću za građenje i promet, export-import ''ELEKTROMETAL'' Cazin, sa sjedištem u ulici Lojićka bb, Cazin,

26.05.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti niskogradnje,  i to:

Područje saobraćajne infrastrukture sa pratećim objektima:

-      radovi na izvođenju donjeg stroja cesta,

-      radovi na izvođenju potpornih i obložnih konstrukcija i

-      radovi na izvođenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.

Područje komunalne hidrotehnike:

-   radovi na izvođenju cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajućim objektima i

-   radovi na izvođenju objekata pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova i zaštita okolnog područja od plavljenja, kaskade, poprečne i paralelne građevine u rijekama.

254

''UNIGRADNJA'' d.d. Sarajevo,

04.06.2014

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine),

što podrazumjeva

uvođenje/postavljanje:

-     električnih vodova i opreme jake i slabe struje naponskog nivoa do 0,4 kV.

255

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''ENTEA'' Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rustem Pašina broj 23/II, Sarajevo, Ilidža,

05.06.2014.

građenje građevina

niskogradnje/elektroenergetskih

vodova (dalekovodi),  i to:

-       elektroinstalacioni radovi (postavljanje i mjerenje električnih uzemljivača; ostali električni instalacioni radovi kod montiranja dalekovoda), i

-       radovi na izvođenju temeljne konstrukcije i postavljanje DV stubova, instaliranje dalekovodnih vodiča (faza), zaštitnog užeta te odgovarajućih izolatora na stubovima, instaliranje spojnog ovjesnog i zaštitnog materijala.

256

Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, promet i export-import ''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Borak br. 2, Sarajevo, Centar,

23.06.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje i visokogradnje, što podrazumjeva:

-      radove na zaštiti od vlage i vode (hidroizolacijski radovi).

257

UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o., sa sjedištem u ulici Oslobodilaca broj 2, Tuzla,

04.08.2014.

građenje građevina, i to: radovi na izvođenju konstrukcija i elektro dijela građevine: elektroenergetskih postrojenja, uređaja i električnih instalacija visokog i niskog napona, OPGW užeta i instalacija u elektroprivredi, energetici, industriji, stambenim i nestambenim građevinama.

258

''EURO - ASFALT'' Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rajlovac bb, Sarajevo, Novi Grad,

04.08.2014.

građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:

-            42.11 prema KD BiH 2010,

što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze,podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije) i 

-            42.13 prema KD BiH 2010,

što podrazumjeva: gradnju mostova uključujući vijadukte i gradnju tunela,izuzev: elektro i mašinskog dijela izvođenja tunela.

259

''UNIONINVEST'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Grbavička broj 4, Sarajevo, Novo Sarajevo,

19.08.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje (vodozahvata, transportna, skladištenja i tretmana voda), i to: radovi na izvođenju elektro i hidromašinskih instalacija.

260

''METAL-EXPORT'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo, sa sjedištem u ulici Antuna Branka Šimića broj 2A, Sarajevo, Novi Grad,

22.09.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, za područje visokogradnje, što podrazumjeva uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme (jake i slabe struje) centralnog nadzora i upravljanja.

261

''TRI BEST'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Banja Luka, sa sjedištem u ulici Ramići bb, Banja Luka,

22.09.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, za područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to: radovi na izvođenju/montaži opreme i postrojenja liftova/električnih dizala.

262

''HIDROGRADNJA'' - DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO, sa sjedištem u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19, Sarajevo - Centar,

 

građenja građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:

Područje niskogradnje:

-         ceste (gornj i donji stroj),

-         mostovi,

-         tuneli (izvođenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda, te radovi na izvođenju elektro dijela tunela),

-         propusti,

-         vijadukti i

-         potporne konstrukcije.

Područje visokogradnje: (stambene i nestambene građevine):

-       građevinsko - zanatski radovi te

-       instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       vodovoda i kanalizacije i 

-       elektro instalacija.

263

''AKSEMONT'' d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u ulici Srebreničke brigade bb, Srebrenik,

22.09.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: radovi na izvođenju čeličnih elemenata koji su u funkciji industrijskih postrojenja.

264.

''STRABAG'' za građevinske poslove d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Zmaja od Bosne broj 7, Sarajevo, Novo Sarajevo,

22.09.2014

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: radovi na izvođenju donjeg stroja: autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.

265

''TOM-CAT''d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici M. M. Dizdara do broja 11, PZC Stupine,

 

izvođenja radova građevinama:

oblast visokogradnje:

izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova visokogradnje (ne uključujući faze instalacija) na stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima (ne uključujući faze instalacija)

oblast niskogradnje:

izvođenje pripremnih radova, izvođenje zemljanih radova,

266

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u ulici Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Republika Slovenija,

20.10.2014.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

267.

IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u ulici Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Republika Slovenija,

20.10.2014.

izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.

268

''ING-GRAD'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Kalinovica 3/IV, Zagreb, Grad Zagreb, Republika Hrvatska,

21.10.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to: radovi na izvođenju konstruktivnog dijela vjetroturbina/vjetroelektrana (temeljna konstrukcija).

269

STEP d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Halilovići broj 2, Sarajevo - Novi Grad,

30.10.2014

izvođenja električnih instalacija iz područja elektroenergetike, automatike i elektronike.

270

''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 3,
Sarajevo - Novo Sarajevo,

30.10.2014.

izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme (jake i slabe struje) naponskog nivoa do 0,4 kV.

271

''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 3,
Sarajevo - Novo Sarajevo,

10.11.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene građevine), mašinski radovi, što podrazumjeva uvođenje -postavljanje instalacija:

-       sistema za grijanje,

-       opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.

272

IGH d.o.o., sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

10.11.2014.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

273

HERING d.d. za projektiranje i graditeljstvo ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Provo bb., Široki Brijeg,

10.11.2014.

-    građenje građevina iz područja niskogradnje: ceste (gornj i donji stroj), mostovi, propusti, vijadukti i potporne konstrukcije,

-    izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrogradnje: radovi na izvođenju konstruktivnog i hidrotehničkog dijela građevine (objekata pri regulacijama otvorenih vodotoka, komunalne infrastrukture i hidromelioracionih sistema) i

-    izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje:
građevinsko - zanatski radovi i uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije.

274

AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A., sa sjedištem u ulici Ulises 18, Madrid, Španija,

10.11.2014.

građenje građevina iz područja hidrotehnike - složeni hidrotehnički objekti (vodozahvati, transportni objekti, skladištenje i tretman voda), i to izvođenje:

-    hidrograđevinskih radova,

-    konstruktivnih,

-    hidromašinskih i

-    elektro radova.

275

ArcelorMittal d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici u ulici Kralja Tvrtka I br. 17,

27.11.2014.

 

produžava se do 01.10.2018. godine.

-   građenje postrojenja čeličane - oblast proizvodno mašinstvo,

-   izvođenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici.

276

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''MIKAR'' Bijeljina, sa sjedištem u ulici Njegoševa broj 57, Bijeljina,

05.12.2014.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-   radovi na izvođenju antikorozivne zaštite.

277

H.P. INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb., Mostar,

05.12.2014.

građenje građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:

-    Područje niskogradnje:

-  autoceste, brze ceste i magistralne ceste (gornji i donji stroj),

-  mostovi,

-  tuneli (izvođenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),

-  potporne konstrukcije,

-  propusti,

-  vijadukti i

-  izvođenje elektro radova na gore pobrojanim građevinama.

-   Područje visokogradnje:

-  građevinski i građevinsko zanatski radovi,

-  instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-       vodovoda i kanalizacije,

-       mašinskih (KGH) i 

-       elektro instalacija.

278.

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb, Mostar,

05.12.2014.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje
što podrazumjeva:

-   izvođenje vanjskih vodovodnih i kanalizacijskih mreža.

279

''NEIMARI'' Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering, izgradnju i promet Sarajevo, sa sjedištem u ulici Pijačna br. 70,

12.01.2015.

zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.

280

Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge ''G T R'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Kočine bb, Mostar,

12.01.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje,  i to:

-   radovi na izvođenju grubih građevinskih i

-   građevinsko zanatskih radova.

281

ABB d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge, sa sjedištem u ulici grada Vukovara broj 284, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska,

14.01.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:

-      elektroinstalacijski i komunikacijski radovi (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije  i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme).

282

''KOMOTIN'' d.o.o.
Ul. Kralja Tvrtka I, broj 4
70101 Jajce

16.02.2015.

izvođenje grubih građevinskih i građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevina visokogradnje (stambene i nestambene građevine).

283

''ANS DRIVE'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Butmirska cesta broj 24, Sarajevo, Ilidža

16.02.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i
nestambene građevine), i to:
-       građevinsko zanatski radovi i
-       radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija ViK.

284

HP INVESTING d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće polje bb,
Mostar,

04.03.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike - objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka, i to:
-       obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.

285.

Univerzitet u Tuzli Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, sa sjedištem u ulici Univerzitetska broj 2, Tuzla,

11.03.2015.

izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

286.

BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H., sa sjedištem u Politische Gemeinde Wien, ulica Warnechestrabe 1-3, 1110 Wien,

30.03.2015.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja geotehničkih šipova, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

287.

''Q inženjering'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Žabljak bb, Usora,

30.03.2015.

ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje (transportna infrastruktura), i to:

-       propusti,

-       podputnjaci i

-       potporne konstrukcije.

288.

''NEW SANATRON'' d.o.o. inženjering Novi Grad, sa sjedištem u ulici Kulska obala bb, Novi Grad,

30.03.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:

-       električnih vodova i opreme,

-       telekomunikacijskih vodova,

-       vodova za računarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove,

-       satelitskih antena,

-       sistema rasvjete,

-       protivpožarnih alarma i

-       protivprovalnih alarma.

289

''AMITEA'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Bišće Polje bb (kod Sokare), Mostar,

03.04.2015.

izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

290

''DOS ELEKTRO'' d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u ulici 5. Kozarske brigade broj 25, Banja Luka,

03.04.2015

Izvođenje elektroinstalacijskih radova jake struje, kao pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

291

MGBH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Lužansko polje broj 7, Sarajevo, Ilidža,

10.04.2015

Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:

292

COMEL d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Avdage Smajlovića broj 37,
Sarajevo - Novo Sarajevo,

10.04.2015

Iizvođenje elektromontažnih radova kao pojedinih dijelova građevine za oblast elektroenergetike, i to:

-      izvođenje elektromontažnih radova elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja)

-      izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje.

293

ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Hamdije Ćemerlića br. 2, Novo Sarajevo,

10.04.2015

Izvođenje antikorozivne zaštite građevina niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

294

PASTOR INŽENJERING d.d., sa sjedištem u ulici Novačka broj 2, Rakitje (Grad Sveta Nedelja), Republika Hrvatska,

10.04.2015.

Izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevinama visokogradnje (za oblast mašinstva i elektrotehnike), i to:

295

TIKOR d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Mije Keroševića broj 24,

10.04.2015.

Izvođenje antikorozivne zaštite, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

296

''DŽEKOS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16, Sarajevo, Ilidža,

24.04.2015.

građenje građevina iz područja visokogradnje, i to:

-       grubi građevinski radovi,

-       građevinsko-zanatski radovi i

-       instalaterski radovi - uvođenje instalacija:

-           mašinskih (KGH),

-           vodovoda i kanalizacije i 

-           elektro instalacija.

297

BAUER Mgyarorszag Kft., sa sjedištem u ulici Czuczor utca broj 10, Budimpešta, Mađarska,

24.04.2015.

izvođenje geotehničkih šipova, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.

298.

''General Engineering'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Vilsonovo Šetalište broj 6, Sarajevo, Sarajevo-Centar,

24.04.2015.

izvođenje pojedinih specifičnih radova na elektroenergetskim građevinama, i to:

-      izvođenje električnih instalacija (jake i slabe struje, sistema automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja).

 

 
FMPU